Nacházíte se: Služby

Překlady

Nabízíme komplexní překladatelské služby v 60 jazycích. Díky dlouholetým zkušenostem našich překladatelů a korektorů můžeme nabídnout kvalitní překlady z více než 70 oborů.

více o překladech


Tlumočení

V oblasti tlumočení nabízíme kompletní zajištění tlumočnických akcí ve všech nabízených jazycích. Pravidelně pro Vás realizujeme tlumočení obchodních jednání, tlumočení přímých přenosů, tlumočení konferencí, tlumočení kontraktací a dalších akcí, které vyžadují zajištění konsekutivního tlumočení či simultánního tlumočení.

více o tlumočení


Lokalizace

Lokalizací se rozumí nejen překlad do cílového jazyka, ale také kompletní zpracování a úprava zdrojových dat Vaší aplikace dle specifik cílového trhu (místní normy, technické a právní zvyklosti, reálie). Díky komplexnosti této služby mohou Vaše aplikace fungovat na různých trzích a v různých jazykových oblastech tak, jakoby zde byly vytvořeny. Pro tuto službu využíváme služeb interních i externích spolupracovníků s bohatými zkušenostmi
v oblastech IT, DTP i CAT produktů.

více o lokalizacích


CAT

Výraz CAT (Computer Aided Translation) označuje počítačem podporovaný překlad, díky kterému budou vaše texty překládány vždy stejně se zachováním jednotné terminologie. Jedná se o spolupráci mezi překladatelem a počítačovým programem, který díky překladové paměti (Translation Memory) uchovává již dříve přeložené části textů a v případě opakovaného výskytu vždy nabídne dříve použitý překlad. Program navíc umožňuje tvorbu a využití terminologických slovníků pro každého jednotlivého zákazníka. Překlad i korekturu vždy realizuje daný překladatel nebo korektor, nicméně s pomocí CAT programů vždy dohledá dříve použitý výraz nebo frázi.

více o CAT


DTP

Zajistíme kompletní grafické zpracování Vašich materiálů a jejich konečné předání v libovolném formátu. Na přání jsme schopni zpracovat běžné dokumenty, a pokud je to jen trochu možné, snažíme se v rámci základní ceny upravit textové dokumenty včetně záhlaví, zápatí, tabulek a dalších základních grafických úprav. V případě, že je nutný zásah grafika (úpravy a editace obrázků, vysázení dokumentů do specifických formátů atd.), cenu stanovíme vždy předem za fyzickou stranu úprav.

více o DTP


Překlady knih a publikací

Díky spolupráci s nakladatelstvím Pierot naše agentura realizuje nejen standardní typy překladů, ale také překlady knih, překlady odborné literatury a překlady beletrie.

více o překladech knih a publikací


Jazyky

Překládáme a tlumočíme z/do následujících jazyků.

seznam jazyků


Obory

Překlady a tlumočení provádíme v následujících oborech.

seznam oborů


nonstop linka překladatelské agentury aedit

Nestíháte? Hoří Vám termíny? Zajistíme Vám expresní překlady či tlumočení. Volejte naši NONSTOP linku, kalkulaci zakázky zpracujeme obratem.

nonstop linka překladatelské agentury aedit telefon +420 777 306 190