30. září se již tradičně slaví mezinárodní den překladatelů

zveřejněno 15. 09. 2020

Vážení a milí čtenáři a klienti, jak je již uvedeno v nadpisu dnešního příspěvku, tak na konci tohoto měsíce, přesněji 30. září se dočkají všichni překladatelé světa svého mezinárodně uznávaného dne. Tento den se stal známým především díky Mezinárodní federaci překladatelů, která jej začala propagovat od roku 1991. Od té doby je tento den, kdy své jmeniny slaví sv. Jeroným, projevem mezinárodní solidárnosti všech překladatelů a tlumočníků. Těch Mezinárodní federace překladatelů zastupuje něco kolem 80 000.

Obrázek č. 1: Vítězný plakát letošního mezinárodního dne překladatelů s výstižným heslem „Hledání slov pro svět v krizi“ Mezinárodní federace překladatelů

Zdroj: https://www.fit-ift.org/international-translation-day/, vlastní zpracování, 2020

V tento den se připomíná význam práce překladatelů, tlumočníků, terminologů a všech jazykovědců a organizují se různé akce na podporu těchto profesí. Např. česká Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) každoročně pořádá Jeronýmovy dny, dva dny plné odborných přednášek a seminářů, které jsou zaměřeny na překladatelské a tlumočnické procesy, technologie a nové trendy v oboru.

Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) dne 24. května 2017 jednomyslně (bez hlasování) přijalo rezoluci 71/288. „Role profesionálního překladu ve spojování národů a přinášení míru, porozumění a rozvoje“, která zejména vyhlašuje 30. září Mezinárodním dnem překladu (International Translation Day, Journée mondiale de la traductionDía Internacional de la TraducciónМеждународный ден перевода际翻译) a „potvrzuje, že profesionální překlad, jakožto profese i umění, hraje důležitou roli v udržování cílů a principů Charty Spojených národů, sbližuje národy, usnadňuje dialog, porozumění a spolupráci, přispívaje k rozvoji a posiluje světový mír a bezpečnost.“

Bylo tak rozhodnuto právě na počest svatého Jeronýma, křesťanského učitele, spisovatele a nadaného překladatele, který žil přibližně v letech 347 - 420. Ovládal latinu, řečtinu i hebrejštinu a proslavil se hlavně jako překladatel bible (Vulgata) do mluvené latiny. Katolická církev jej řadí vedle sv. Ambrože, Augustina a Řehoře Velikého mezi čtyři velké západní církevní Otce. Starý zákon překládal Jeroným přímo z hebrejštiny s exempcí (výjimkou) žalmů, které překládal celkem natřikrát a nakonec se nejvíce ujal jeho překlad podle Septuaginty (řeckého překladu). Jeroným byl zřejmě nejtalentovanějším znalcem jazyků v křesťanském prostředí 4. - 5. století a byl jediným z církevních Otců, který výborně ovládal hebrejštinu a který rovněž vyvyšoval starozákonní originál, kterému připisoval nezprostředkovanou inspirovanost Bohem, nad tehdy dostupnou Septuagintu. Vyjma svého biblického překladu se dochovaly Jeronýmovy biblické komentáře a teologické kontroverze, historické texty a další překlady. Svatý Jeroným není pouze patronem překladatelů a tlumočníků, ale i Dalmácie, Lyonu, teologů, učenců, archeologů, studentů, žáků, univerzit a vědeckých společností.

Obrázek č. 2: Svatý Jeroným ve své pracovně (autor: Domenico Ghirlandaio, 1480)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_p%C5%99ekladatel%C5%AF, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 3: Svatý Jeroným (autor: Mistr Theodorik, 1370)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Jeron%C3%BDm, vlastní zpracování, 2020

Svět se neustále dynamicky mění. Genezí prošel taktéž samozřejmě obor překladatelství, který se ze svých počátků datujících se do 4. století našeho letopočtu, posouvá směrem k čím dál tím většímu využití sofistikovaných technologií. Tlumočníci jsou v současnosti určitě nepostradatelní, neboť celý svět se globalizuje a propojuje a s nástupem informačních technologií navíc zrychluje, takže nejen obchody probíhají mezinárodně i mezikontinentálně. Ve spoustě případů se tak člověk bez překladu neobejde. To je jedna stránka překladatelského povolání. Ta druhá je, že díky nim můžeme „např.“ číst světovou literaturu, aniž bychom znali jazyk originálního díla.

Nechť překlad v aktuální nelehké politické době napomáhá vytvářet mosty mezi kulturami a přispívá k mezinárodnímu dialogu a sociální soudržnosti!

 

Odborné zdroje:

http://catholica.cz/?id=4737,

https://www.fit-ift.org/international-translation-day/,

https://www.langeo.cz/blizi-se-mezinarodni-den-prekladatelu/,

https://liberecky.denik.cz/z-regionu/dnes-maji-svuj-den-prekladatele-a-tlumocnici-20140930-sz8u.html,

https://www.skrivanek.cz/en/node/281,

https://tojesenzace.cz/2019/09/30/oslavte-mezinarodni-den-prekladatelu-30-zari/,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_p%C5%99ekladatel%C5%AF,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Jeron%C3%BDm,

https://www.zelenka.cz/novinky/30-zari-slavime-mezinarodni-den-prekladatelu.

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!