Překlady

Překládáme více než 50 jazyků a 100 oborů.

Nabízíme komplexní překladatelské služby ve více než 50 jazycích. Díky dlouholetým zkušenostem našich překladatelů a korektorů můžeme nabídnout kvalitní překlady z více než 100 oborů.

Služby související s překlady:

Překlad

  • Překlad realizuje zkušený překladatel se znalostmi daného oboru. Ten nakonec celý text po sobě přečte. Poté je v ceně překladu provedena Základní jazyková kontrola druhým člověkem (viz níže). Překlad je bez další kontroly určen k běžnému informativnímu použití. 

Základní jazyková kontrola

  • Tato kontrola je zaměřena na opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických chyb, překlepů, drobných stylistických nepřesností. Zároveň je provedena kontrola celistvosti textu s ohledem na zdrojový text. Tato kontrola textu je v ceně překladu a je realizována druhým člověkem.

Korektury:

Jazyková srovnávací korektura

  • Jedná se o další kontrolu, kdy v rámci zpracování zakázky do kontroly vstupuje třetí člověk se znalostmi daného oboru. Cílem srovnávací korektury je přečíst celý text v porovnání s textem zdrojovým, ověřit komplexně obsahovou správnost přeloženého textu a odstranit případné nedostatky. Současně je ještě jednou provedena základní jazyková kontrola tímto člověkem.

Stylistická korektura rodilým mluvčím

  • Jedná se o korekturu, kterou realizuje rodilý mluvčí. Kromě věcné správnosti kontroluje a opravuje také styl a vylepšuje čtivost textu, aby odpovídal svému použití (marketingové podklady, web, publikace apod.).

Odborná korektura

  • Tuto korekturu provádí odborník v daném oboru. Součástí této korektury může být práce s terminologií a oborovým slovníčkem a dosažení souladu s oborovou nebo firemní terminologií.

Předtisková korektura

  • Cílem této korektury je finální kontrola podkladu před jeho tiskem či publikováním. Nejedná se o kontrolu faktické stránky textu, ale o kontrolu chyb vznikajících sazbou a převodem textu do finální podoby (špatné zalomení textu, vložení grafických prvků, přesahující texty apod.)

V případě zájmu o cenovou kalkulaci překladu se prosím obraťte přímo na naše pracovníky, kteří Vám rádi poskytnou detailní informace.

Ceny překladů

Překlady bez použití AI

Technický manuál

Překlad technického manuálu z angličtiny do češtiny o rozsahu 80 normostran jsme dodali za 14 pracovních dní. Jedna normostrana překladu stála 320 korun českých (bez DPH). V PDF dokumentu byl perfektně zachován formát, grafi ka a obrázky s popisky tak, že klient manuál rovnou přeposlal svému zákazníkovi.

Smlouva

Překlad smlouvy z češtiny do ruštiny o rozsahu 15 normostran jsme dodali do 4 pracovních dní od zadání. Jedna normostrana překladu stála 360 Kč (bez DPH).

Soudně ověřený překlad

Soudně ověřený překlad výpisu z obchodního rejstříku z češtiny do němčiny o rozsahu 6 normostran jsme dodali do 3 pracovních dní. Cena jedné normostrany činila 490 Kč (bez DPH). Tento překlad jsme klientovi poslali poštou.

Překlady s použitím AI

Česká lokalizace

Českou lokalizaci světově známého online tržiště, obsahujícího desetitisíce položek, jsme realizovali s použitím nejnovějších softwarových nástrojů pro překlad.

Projektová dokumentace

Překlad projektové dokumentace stavby pro známé architektonické studio o rozsahu 1.000 stran jsme dodali v expresním termínu do 3 týdnů.