Poskytujeme dva typy slev. Prvním typem je sleva za objem. Při zadání velkého objemu textu vám vždy poskytneme výhodnější cenu. Druhým typem jsou slevy za opakování. Tyto se primárně stanovují při využití překladatelského softwaru (CAT), ale i bez využití tohoto nástroje vždy zohledňujeme případy, kdy části textu jen kopírujeme a kontrolujeme. 

Vždy se snažíme v základní ceně odevzdat překlad tak, aby jej mohl zákazník ihned použít. V případě základních formátů, jako je například MS Office, OpenOffice, HTML, XML apod. se nám daří většinou bez potíží zachovat formátování originálu. V případě náročnějších zdrojů a needitovatelného textu dáme zákazníkovi předem vědět, jakým způsobem překlad odevzdáme. Například u needitovatelného PDF souboru, u kterého se nedaří realizovat rozpoznání textu pomocí OCR nástrojů, překlad odevzdáme v novém souboru MS Word se zachováním struktury originálu.

Data jsme schopni zpracovat v mnoha jiných formátech podle přání zákazníka (např. Adobe Acrobat, Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker, Adobe Illustrator, InDesign, AutoCAD, CorelDRAW aj.). Pokud nám to nezabere moc času, snažíme se zpracovat i tyto formáty v rámci základní ceny. Pokud je práce se zdrojem příliš náročná, máme k dispozici celou řadu specializovaných softwarových nástrojů a také spolupracujeme s profesionálním grafickým studiem, jsme tak schopni zpracovat téměř jakýkoli grafický formát, náklady na případné vícepráce vám vždy sdělíme předem.

Standardně zpracováváme 6-8 NS (NS = normostrana = 1.800 znaků včetně mezer) za 1 pracovní den, nepočítaje den zadání a den odevzdání. Pokud nám tedy v pondělí zadáte překlad o rozsahu 6 NS, odevzdáme vám jej ve středu v průběhu dne. U menších rozsahů se snažíme dle možností dodávat ve standardním termínu do druhého dne.

V případě rychlejších termínů vždy musíme ověřit naše možnosti, cenu poté stanovíme s ohledem na konkrétně dostupné zdroje. Obecně se snažíme omezovat expresní příplatky u dlouhodobých klientů a  v případě velkých zakázek. U velkých zakázek také využíváme možnosti rozdělení zakázky mezi více překladatelů (pokud to struktura zdrojového textu umožňuje). Tato varianta snižuje tlak na rychlost na jednotlivého překladatele, na druhou stranu zvyšuje nároky na zajištění konzistence textu a správné terminologie. V každém případě se jedná o levnější variantu než v případě expresního překladu s využitím jednoho překladatele.

Ano, poskytujeme. Automatický překlad je nutné před dalším použitím podrobit kontrole člověkem (služba se nazývá MTPE – Machine Translation Post Editing). Poskytujeme jak zajištění automatického překladu, tak i následný post editing. Tato služba je vhodná pro texty velkého objemu, u kterých není kladen důraz na finální kvalitu. Stále totiž platí, že pokud chcete mít kvalitní překlad, musí jej realizovat od počátku zkušený překladatel. Zároveň je tato služba vhodná jen pro některé typy textů, které nevyžadují kreativní zpracování. U této služby oceníte nízkou cenu a rychlý termín, ve kterém dostanete text v cílovém jazyce, který můžete použít pro informativní účely a nemusíte se bát, že vám bude dělat ostudu.

Pojem kvalita pro nás znamená pečlivý výběr interních i externě spolupracujících překladatelů a korektorů a důsledné zachování všech procesů u každé zakázky. Z tohoto důvodu spolupracujeme převážně s absolventy Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a každý překlad následně v rámci základní ceny prochází pečlivou kontrolou.

Zároveň jsme byli v roce 2012 certifikováni normou ISO 9001:08 pro poskytování překladatelských a tlumočnických služeb a lokalizace softwaru a technické dokumentace. O rok později jsme dosáhli certifikace EN 15038:2006 také pro poskytování překladatelských a tlumočnických služeb a lokalizace softwaru a technické dokumentace.