Bůh žehnej královně, ať žije nový král Karel III.

zveřejněno 05. 10. 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, vzhledem k úmrtí Královny Alžběty II. a nástupu nového Krále Karla III. na trůn, se budeme v dnešní aktualitě věnovat těmto jmenovaným výjimečným osobnostem, resp. jejich životopisům. Osobám, které v duchu britské nepsané ústavy panují, ale nevládnou nejen ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, nýbrž i v dalších 15 zemích tzv. Commonwealth realm. Mezi nejdůležitější státy Společenstevního království patří Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Kromě toho jsou britští panovníci hlavou Commonwealthu, to jest 56 nezávislých zemí, které tvořily bývalé britské koloniální impérium (s výjimkou Rwandy a Mosambiku). Právě Alžběta II. má obrovskou zásluhu na tom, že od procesu dekolonizace došlo k nové a úspěšné spolupráci mezi nezávislými státy. Na vedení Commonwealthu nemají ale britští panovníci automaticky nárok jako na trůn, musí si ho zasloužit.

Britský panovník je i hlavou justice, anglikánské církve a vrchním velitelem všech ozbrojených sil Spojeného království. Je také ale i obyčejným člověkem s běžnými lidskými starostmi v osobním životě a přirozeným tmelem mezi všemi vrstvami britské společnosti. Osoba Královny Alžběta II. byla také přirozeným pojítkem mezi Anglií a Skotskem, a to v obzvláště v současné, „pobrexitové“ době, resp. po skotském referendu o nezávislosti.

Češi se dívají na (i českou) šlechtu a království spatra, nicméně z hlediska státovědy, ústavního práva, politologie či národního hospodářství, patří konstituční monarchie, ke kterým můžeme řadit právě Velkou Británii, Norsko, Švédsko, Dánsko, Lucembursko, Belgii a Nizozemí mezi politicky, hospodářsky a sociálně nejstabilnější země na světě. Je to právě osoba panovníka, jež často urovnává napjatou politickou situaci. Navíc nástupce panovníka je na svoji funkci připravován již de facto od narození, a to včetně několikaleté vojenské služby i v bojových operacích (naposledy Falklandy, Irák a Afghánistán). Vyjma toho panovníci ve výše jmenovaných zemích netrpí autoritářskými „manýry“ při výkladu ústavy jako „někteří prezidenti“.

Královna Alžběta II. se narodila 21. dubna 1926 jako nejstarší dcera prince Alberta (pozdějšího krále Jiřího VI.) a jeho ženy Elizabeth (pozn. královny matky). Dostala jméno Alžběta (Elizabeth) po matce, Alexandra po prababičce Alexandře Dánské a Marie (Mary) po babičce Marii z Tecku. Po narození byla Alžběta až třetí v pořadí nástupnictví na trůn. Očekávalo se, že králem se po smrti Jiřího V. stane její strýc Eduard a nástupnická linie bude pokračovat prostřednictvím jeho descendentů (potomků). Eduard skutečně později na trůn usedl jako Eduard VIII., ještě v témže roce ale abdikoval, neboť se chtěl oženit s dvakrát rozvedenou Wallis Simpsonovou.

Britským králem se tak roku 1936 stal Alžbětin otec Jiří VI. a Alžběta se stala jeho následnicí. V případě, že by se královskému páru narodil syn, stal by se následníkem on, jediným Alžbětiným sourozencem ale zůstala její mladší sestra Margaret. Spolu se sestrou Margaret byly vychovány podle přání rodičů tak, aby co nejvíce poznaly každodenní realitu. Již odmalička dávala přednost jednoduchému a tradičnímu životnímu stylu. Svému učiteli jízdy na koni jednou řekla, že by se jí líbilo být „dámou žijící na venkově se spoustou koní a psů“. V dívčí škole se naučila vařit, starat se o děti a vyšívat. Vyjma toho jako dorůstající dívka dostávala soukromou výuku o britské historii a ústavním právu. Učila se rovněž cizí jazyky, zejména francouzštinu.

Když 1. září 1939 vypukla druhá světová válka, pobývala Alžběta se svou sestrou nejdříve na zámku Balmoral ve Skotsku, posléze v Sandringham House v Norfolku a od roku 1940 bydleli na Windsorském hradu. Připadnou evakuaci do Kanady jejich matka odmítla s tím, že rodina nemůže opustit otce a král nemůže opustit svou zemi. Ve čtrnácti letech vystoupila Alžběta v rozhlase, aby podpořila děti, které byli v době nepřátelských náletů evakuovány do Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a dalších zemí. V necelých 19 letech se v únoru 1945 připojila k Ženskému pozemnímu pomocnému sboru jako nižší důstojnice Alžběta Windsorová. Naučila se řídit a udržovat vojenská nákladní vozidla a jezdila s vojenským sanitním vozem.

Obrázek č. 1: Alžběta  spolu se svou sestrou Margharet povzbuzují v rozhlasovém vysílání britské děti  - https://www.royal.uk/the-queens-early-life-and-education.

Zdroj: https://www.bbc.com/news/uk-61605149, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 2: Alžběta před svým sanitním vozem - viz: https://www.youtube.com/watch?v=GOhYrBQFSTQ

Zdroj: https://druhasvetova-cz.webnode.cz/l/kralovna-alzbeta-ii-ve-druhe-svetove-valce/, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 3: V listopadu 1947 si Alžběta vzala Philipa, prince řeckého a dánského.

Zdroj: https://www.bbc.com/news/uk-61605149, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 4: Korunovace proběhla 2. června 1953, Alžbětě bylo pouhých 25 let.

Zdroj: https://www.bbc.com/news/uk-61605149, vlastní zpracování, 2022

V roce 2012 oslavila Alžběta II. šedesát let od nástupu na trůn a následně nechyběla u zahájení XXX. letních olympijských her v Londýně. V roce 2015 se stala nejdéle vládnoucím britským panovníkem, když překonala svou praprababičku královnu Viktorii. Od smrti thajského krále Rámy IX. v říjnu 2016 byla Alžběta také nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Královnin manžel princ Philip zemřel 9. dubna 2021 ve věku nedožitých 100 let.

Král Karel III. se narodil 14. listopadu 1948 jako Charles Philip Arthur George vévodovi z Edinburghu Phillipovi a následnici trůnu Alžbětě. S narozením mu připadl titul prince z Edinburghu. V té době vládl jeho dědeček Jiří VI. Charles se zařadil na druhé místo v následnické linii za svou matku Alžbětu. Má 3 mladší sourozence – sestru Annu a bratry Andrewa s Edwardem. V únoru 1952 Jiří VI. zemřel, Alžběta se stala královnou a Karel ve třech letech povýšil na následníka trůnu. Tuto pozici přitom zastával 70 let, nejdéle v britské historii. Králem se stal 8. září 2022.

V roce 1958 obdržel od matky titul Prince of Wales, který je vyhrazen nejvýše postavenému člověku v nástupnické linii. Jeho plný titul tak zněl „Jeho královská Výsost kníže z Walesu“ (His Royal Highness Prince of Wales). Korunovace se ale konala až o 11 let později. Karel absolvoval výcvik v námořnictvu i letectvu, studoval archeologii, od níž přešel ke studiu historie. V roce 1970 se v ní stal bakalářem na univerzitě v Cambridgi. Žádný předchozí následník trůnu vysokoškolský titul nezískal. O pět let později mu stejná škola udělila magisterský titul. V roce 1981 se oženil s Dianou Frances Spencerovou, která pocházela ze šlechtické rodiny velmi blízké panovnickému rodu. Zhruba od roku 1992 žili Karel a Diana odloučeni a v roce 1996 se rozvedli. V roce 2018 byl Karel potvrzen jako budoucí hlava Commonwealthu, sdružení Spojeného království a několika desítek jeho dominií a dřívějších kolonií. V roce 1976 založil charitativní organizaci Prince's Trust. Zaměřuje se na pomoc mladým lidem, kteří bojují s psychickými obtížemi či čelí nezaměstnanosti (viz: https://www.princes-trust.org.uk/). Coby patron či vedoucí postava reprezentuje Karel přes 400 charit (viz: https://princes-foundation.org/). Karel III. se věnuje i ekologii a architektuře.

Obrázek č. 5: Král Karel III.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_III, vlastní zpracování, 2022

Dovětek:

Vážení klienti, milí čtenáři, v dnešním článku jsme si v souladu s naší misí krátce připomněli život Královny Alžběty II. a dozvěděli jsme se taktéž informace o novém Králi Karlu III. Velké projevy královny si můžeme připomenout na: https://www.youtube.com/watch?v=H3q_V-rzMqo, stejně jako její návštěvu v České Republice - https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3289707-prvni-britsky-monarcha-ktery-navstivil-cesko-pred-25-lety-havel-privital-alzbetu-ii-v a konečně celý její bohatý život na: https://www.rct.uk/. Politický systém Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je dlouhodobě postavený na hodnotách a tradici, a tradičně dobré jsou i česko(slovensko) – britské bilaterální vztahy, které kazí jen pověstný chamberlainův podpis na Mnichovské dohodě.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prameny:

Bez uvedení autora. Z anglického originálu Queen Elizabeth II and the Royal Family. Přeložil Kopička, K. Královna Alžběta II. a královská rodina. Velká obrazová historie. 1. vydání. Praha : Dobrovský, 2022, 342 s.;

Harris, A. Alžběta II. Pracující žena. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2016, 200 s.;

Robertsová, J. Královna Alžběta II. Pamětní album k diamantovému výročí vlády. 1. vydání. Bratislava : Slovart, 2012, 148 s.;

https://celebwiki.blesk.cz/osobnost/2543/kral-karel-iii/;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%Beb%C4%9Bta_II;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_realm;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bowes-Lyon;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_III._Britsk%C3%BD;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_VI

https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_Spojen%C3%A9ho_kr%C3%A1lovstv%C3%AD;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Princ_Philip,_v%C3%A9voda_z_Edinburghu;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wallis_Simpsonov%C3%A1;

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3289707-prvni-britsky-monarcha-ktery-navstivil-cesko-pred-25-lety-havel-privital-alzbetu-ii-v;

https://druhasvetova-cz.webnode.cz/l/kralovna-alzbeta-ii-ve-druhe-svetove-valce/;

https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations;

https://is.muni.cz/do/law/shop/publikace/36497587/210-5987-Ukazka.pdf;

https://thecommonwealth.org/;

https://www.businessinfo.cz/navody/velka-britanie-souhrnna-teritorialni-informace/2/;  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/vigilie-kralovna-alzbeta-pohreb-velka-britanie-princ-harry-william_2209172208_afo#:~:text=Kr%C3%A1lovna%20Al%C5%Beb%C4%9Bta%20II.%20zem%C5%99ela%208,sv%C3%A9m%20skotsk%C3%A9m%20venkovsk%C3%A9m%20s%C3%Addle%20Balmoral;

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-charles-filantrop-a-fanousek-architektury-z-kralovske-rodiny-40356232

https://www.novinky.cz/tag/kralovna-alzbeta-ii-16735;

https://www.panovnici.cz/prince-charles-princ;

https://princes-foundation.org/;

https://www.princes-trust.org.uk/;

https://www.rct.uk/;

https://www.rexter.cz/rubriky/politika/kralovna-alzbeta-ii-zivotopis-vek-rodice-deti-a-zajimavosti_1217.html;

https://www.royal.uk/;

https://www.royal.uk/the-king;

https://www.royal.uk/the-queens-early-life-and-education;

https://www.youtube.com/watch?v=H3q_V-rzMqo.

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!