Kalinigradská oblast z hlediska historického a turistického

zveřejněno 04. 05. 2021

Vážení čtenáři a klienti, cílem dnešního pojednání nebudou současné napjaté česko-ruské vztahy, nýbrž Kalinigradská oblast z hlediska historického a turistického. Bez tohoto zajímavého území by totiž povídání o Pobaltí bylo neúplné. Kaliningradská oblast je ruská exkláva na pobřeží Baltského moře. Na úrovni mezinárodního práva veřejného je exklávou část území určitého státu, která je zcela obklopená územím cizího státu nebo více cizích států. Termín byl převzat z francouzského exclave, původně pochází z latinského ex (z, vně, pryč) a clavus (hřebík, něco obklopeno).

Tato nejzápadnější oblast Ruské federace sousedí na východě s Litvou a na jihu s Polskem. Vyjma Kalinigradu (česky Královce, německy Königsbergu) jsou dalšími významnými městy říční přístav Sovětsk (česky Tylže, německy Tilsit), železniční uzel Čerňagovsk (německy Insterburg) a přístav Baltijsk (česky Pilava, německy Pillau). Podle sčítání lidu z roku 2010 žilo v oblasti necelých 950 tisíc lidí, z velké většiny Rusů. V současné době má na místním pobřeží svou základnu Baltská flotila. Místní přístavy jsou jediné ruské přístupy k Baltskému moři, které přes zimu nezamrzají. V Královci (Kaliningradu) sídlí Baltská federální univerzita Immanuela Kanta, která navazuje na historii Královecké univerzity Albertina založené v roce 1544.

Obrázek č. 1: Umístění Kaliningradu v Evropě

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2021

Kalinigrad nesl po staletí německý název Königsberg, česky Královec. Sověti se později rozhodli metropoli přejmenovat na počest politického vůdce Michaila Kalinina, který však za války nechvalně proslul tzv. katyňským masakrem. Vzhledem ke kontroverzím spojeným s jeho osobou se původně uvažovalo i o názvu Kantgrad, s odkazem na filozofa Immanuela Kanta.

Doklady o osídlení regionu spadají přinejmenším do starověku. Zhruba v roce 300 před naším letopočtem vyrostla na místě současného Kaliningradu osada Pregnora. Oblast dřív obývali Sambové, původní baltské etnikum.

Od středověku převládal v lokalitě německý vliv. V roce 1283 ji dobyl řád německých rytířů, a zahájil tak postupný útlak pohanských Sambů. Již roku 1255 založili křižáci v místě pevnost, jako poděkování králi Přemyslu Otakaru II. za pomoc v boji.

Z ní později vznikl přístav Königsberg, dnešní Kaliningrad, rychle se rozvíjel a navazoval obchodní styky s okolím i se vzdálenějšími oblastmi. V roce 1701 připadlo území Prusku a Königsberg získal status hlavního města celého státu.

Za první světové války dobyli značnou část Východního Pruska Rusové a mezi Kaliningradskou oblastí a zbytkem tzv. Výmarské republiky vznikl polský koridor. Definitivní odříznutí od Pruska (oficiálně zaniklo v roce 1947) přišlo s druhým globálním konfliktem.

V dubnu 1945 Rudá armáda německy mluvící obyvatelstvo z Kaliningradské oblasti vysídlila a postupimská konference ji přiřkla Sovětskému svazu. Za studené války učinila Moskva ze zmíněného území vojenskou námořní základnu se zákazem vstupu cizinců a vláda tam uchovávala jaderné zbraně.

V roce 1979 se v Kaliningradu otevřelo Jantarové muzeum. Mezi exponáty se nachází druhý největší valoun jantaru na světě, jakož i sbírka více než 3 000 jantarových inkluzí. Po rozpadu Sovětského svazu se stalo město společně s Kaliningradskou oblastí exklávou Ruska a otevřelo se zahraničním návštěvníků.

Obrázek č. 2: Kaliningradský přístav, v jehož příbřežním pásu se ukrývá bohaté naleziště ropy.

Zdroj: https://www.stoplusjednicka.cz/kaliningradska-oblast-chradnouci-prusky-otisk-na-baltu, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 3: Někdejší metropole Východního Pruska, ve kterém se mísí německá architektura se sovětským vlivem, leží v ústí řeky Pregoly. V Pozadí vlevo vidíme Dům Sovětů, jenž byl postaven na místě královeckého hradu.

Zdroj: https://www.stoplusjednicka.cz/kaliningradska-oblast-chradnouci-prusky-otisk-na-baltu, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 4: Nešťastná sovětská architektura se prolíná se starým německým duchem.

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/kaliningradska-oblast/detail, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 5: Sovětská výstavba v Královci, resp. moderní Kaliningrad

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaliningradsk%C3%A1_oblast, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 6: Katedrála v Kaliningradu

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/kaliningradska-oblast/detail, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 7: Centrum Kaliningradu

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 8: Muzeum Jantaru

Zdroj: https://cs.luciafontains.com/iskusstvo-i-razvlecheniya/53207-kaliningrad-muzey-yantarya-istoriko-kulturnaya-dostoprimechatelnost-goroda.html, vlastní zpracování, 2021

Jantar je fosilizovaná pryskyřice některých stromů stará nejčastěji 25 až 40 mil. let. Tyto zkamenělé pryskyřice se ukládaly v nepravidelných vrstvách třetihorních písků a jílovitých břidlic. Jantar je tvořený uhlíkem, vodíkem a kyslíkem a často i malými podíly síry a popelovin. Významnou složku činí kyselina jantarová, a to v množství 3 – 8 %. Víceméně z tradice se jantar řadí mezi minerály. Vyskytuje se v přírodních deformovaných formách, jako jsou výplně v trhlinách stromů, krápníky, kapky, hlízy, valouny a zrna.

Obrázek č. 9: Jantar sice není kamenem, avšak ve šperkařství se za něj považuje.

Zdroj: https://www.eppi.cz/napoveda/drahokamy/jantar, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 10: Původní německá zástavba v Baltijsku (Pilavě)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltijsk, vlastní zpracování, 2021

Obrázek č. 11: Baltská flotila v Baltijsku (Pilavě)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltijsk, vlastní zpracování, 2021

K moři se v létě jezdí do Zelenogradsku, Baltijsku, nejsevernějšího ruského města, Svetlogorsku a Pioněrského. Tato městečka jsou i lázněmi. V Jantarném se už podle názvu nalézá nejvíc jantaru z celého baltského pobřeží. Kdo má čas, nenechá si ujít výlet do národního parku Kurská kosa. Na druhou kosu, Baltskou, se musí z Baltijsku dojet trajektem.

Jak cestovat do Kaliningradské oblasti? Z Polska se sem dostanete autobusem z Gdaňsku nebo Olsztynu, z Litvy vlakem z Vilniusu nebo Kaunasu. Nebo letadlem do Kaliningradu. Musíte mít ruské vízum a pozvání. Pokud zde budete krátce, nikdo po vás nebude chtít registraci.

Závěr:

Vážení klienti, milí čtenáři, v dnešním článku jsme si představili ruskou exklávu Kaliningrad. K samotnému Rusku a ruštině se pak vrátíme v některé další aktualitě. Současné nejen česko-ruské, nýbrž i evropsko-ruské bilaterální vztahy nejsou dlouhodobě bohužel nejlepší, avšak Ruská federace není pouze státem pana Putina či hokeje. Vždyť pro většinu Rusů je rovněž charakteristický silný vztah k umění, především k literatuře, hudbě a divadlu.  Rusko je též zemí literárních a hudebních velikánů jako jsou Puškin, Dostojevskij, Čechov, Gogol, Čajkovskij nebo Stravinskij. Ano, ruština je jazykem zmíněného Puškina, Dostojevského, Čechova nebo Gogola, stejně jako je němčina literární řečí „např.“ Goetha či krajanů Kafky, Broda a dalších. Když poletíte do Moskvy nebo Petrohradu, doporučujeme navštívit nějaké představení, např. v moskevském Velkém divadle. Ať už vyrazíte na operu, balet nebo činohru, nebudete určitě zklamaní. Je to kultura, která spojuje lidi a národy. Rusko je však také zemí takových vědců, jakými byli Lomonosov či Pavlov, a kdo by si z hodin chemie nepamatoval na Mendělejevu periodickou tabulku prvků.

Prameny:

https://cs.luciafontains.com/iskusstvo-i-razvlecheniya/53207-kaliningrad-muzey-yantarya-istoriko-kulturnaya-dostoprimechatelnost-goroda.html,

https://www.cebus.cz/poznavaci/kaliningradska-oblast/,

https://www.eppi.cz/napoveda/drahokamy/jantar,

https://www.stoplusjednicka.cz/kaliningradska-oblast-chradnouci-prusky-otisk-na-baltu,

https://www.turistika.cz/mista/kaliningradska-oblast/detail,

https://zaletsi.cz/destinace/rusko/rusko-kultura-a-zvyky/,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltijsk,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaliningradsk%C3%A1_oblast.

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!