Resort spravedlnosti spouští nové seznamy znalců, tlumočníků a překladatelů

zveřejněno 06. 07. 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, Ministerstvo spravedlnosti spustilo 27. června 2022, nový seznam znalců, znaleckých kanceláří a taktéž znaleckých ústavů a nový seznam soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Jde o informační systémy veřejné správy, které nahradí dosavadní evidenci znalců a tlumočníků a seznam znaleckých ústavů. Nová právní úprava znalecké a tlumočnické činnosti předpokládala spuštění nových elektronických seznamů k datu 1. ledna 2021, nicméně z řady důvodů došlo ke zprovoznění seznamů až nyní.

Ve srovnání s dosavadní evidencí poskytnou nové seznamy vyšší uživatelský komfort a zpřístupní veřejnosti podstatně větší rozsah údajů o zapsaných subjektech. Znalce, znalecké kanceláře, znalecké ústavy, soudní tlumočníky a soudní překladatele bude možné vyhledávat podle jména, názvu, odborného zaměření, jazyka, sídla, identifikačního čísla a dalších parametrů. U jednotlivých zapsaných osob jsou pak jako veřejné vedeny další dosud neveřejné údaje, např. údaj o datu a délce pozastavení činnosti, o datu a důvodu zániku oprávnění nebo údaj o tom, že znalec vykonává činnost prostřednictvím znalecké kanceláře. Nové seznamy rovněž umožní pořizování výpisů o zapsaných subjektech a v souladu s požadavky zákona poskytnou každému zapsanému subjektu přístup ke všem o něm zapsaným údajům. Do konce přechodného období, to jest do konce roku 2025, budou mít znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy znalecké oprávnění zapsané ve znění odpovídajícím tomu, zda získali oprávnění ještě podle staré nebo již podle nové právní úpravy. Seznamy budou dostupné na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese https://seznat.justice.cz, kde je k dispozici též uživatelská příručka, odpovědi na časté dotazy a HelpDesk.


Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Ministerstva spravedlnosti a Advokátního deníku)

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!