V lednu si připomínáme 75 let od vzniku Polského institutu v Praze

zveřejněno 02. 01. 2024

Vážení klienti, milí čtenáři, Polský institut v Praze, dříve Polské informační a kulturní středisko, byl otevřen v lednu 1949 a jeho první adresou bylo Václavské náměstí 10. Během let se středisko pro řadu českých návštěvníků stalo „oknem na Západ“ – na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice si mohli koupit desky západních interpretů nebo knihy v Československu nedostupných autorů. Vždy však samozřejmě plnilo a plní i svou základní úlohu, tj. informovat o Polsku a jeho kulturním dění či zvát k návštěvě Polska. Polský institut v Praze je součástí Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky a jedním z dvaceti čtyř Polských institutů na celém světě, jejichž hlavním cílem je rozšiřovat a prohlubovat povědomí o polské kultuře, dějinách a společnosti.

Logo Polského institutu v Praze

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsk%C3%BD_institut_v_Praze, vlastní zpracování, 2023


Současné sídlo Polského institutu v Praze v domě U Anděla na Malém náměstí

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsk%C3%BD_institut_v_Praze, vlastní zpracování, 2023


Jaké služby nabízí Polský institut v Praze?

Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v kurzech o různých stupních pokročilosti. Zápisy probíhají před začátkem zimního semestru. Institut vystavuje doklad o ukončení kurzu, poskytuje také informace o certifikovaných státních zkouškách. Studenti mají rovněž možnost využívat knihovnu a mediatéku Polského institutu s nejnovějšími učebnicemi, slovníky a dalším materiálem. Institut organizuje i zkoušky z polštiny na úrovni B1, B2, C1 nebo C2. Polský institut nabízí diskuze, pořádá koncerty, výstavy, promítá filmy, resp. se věnuje divadlu, historii, literatuře a jazykově-kulturním programům pro děti.

V letech 2012–2019 vzniklo ve spolupráci redakce přílohy Lidových novin Orientace a Polského institutu v Praze více než dvacet esejí věnovaných vybraným výročím z polských dějin a česko-polských vztahů. Publikaci si můžete stáhnout na: https://issuu.com/polskyinstitutvpraze/docs/ebook.


Prameny:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsk%C3%BD_institut_v_Praze;

https://instytutpolski.pl/;

https://instytutpolski.pl/praha/kurzy-polstiny-poradane-polskym-institutem/;

https://instytutpolski.pl/praha/o-polskem-institutu/;

https://instytutpolski.pl/praha/polstina/certifikaty-z-polstiny/;

https://instytutpolski.pl/praha/vyznamna-polska-vyroci/;

https://instytutpolski.pl/praha/2021/02/24/70-let-polskeho-institutu-v-praze/.

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!