Buchteln, Palatschinken, Kolatsche aneb pár řádků o rakouské němčině

zveřejněno 01. 06. 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, při vyslovení Buchteln, Palatschinken, Kolatsche, Powidl, Ribisel, Kren nebo Karfiol u jídla např. někde v Solné komoře nebo ve Vídni, jsou Němci na rozdíl od Čechů zcela bezradní. Jedná se totiž o tzv. rakouskou němčinu. Nespornou výhodu mají Bavoráci, protože jejich němčina je hodně podobná té rakouské. Nejen obdobnými výrazy, ale i výslovností, takže se dá říci, že se i podobně poslouchá.

Německý jazyk se totiž dělí na rakouskou, švýcarskou a německou němčinu. Mezi všemi třemi variantami německého jazyka existují drobné rozdíly jak ve výslovnosti, tak i ve slovní zásobě. Při použití německého slova neužívaného v rakouské němčině se tak snadno můžete dopustit omylu.

Obrázek č. 1: Mapka rozšíření tzv. rakouské němčiny až do Jižních Tyrol a rovněž mapka jazykových skupin v Rakousku

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_German, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č 2: Městečko Dürnstein ve Wachau na Dunaji mezi městy Linec a Vídeň v Dolním Rakousku 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wachau, vlastní zpracování, 2023

Nejen výše uvedené příklady ukazují, jak jsou si rakouská němčina a čeština blízké. Především názvy jídel a nápojů jsou v těchto dvou jazycích podobnější než mezi rakouskou a německou němčinou. Řada slov se nejenže podobně píše, ale také se obdobně vyslovuje. Této jazykové podobnosti v „kuchyňském slovníku“ vděčí Rakušané českým kuchařkám a hospodyním, které v hojném počtu v 19. století pracovaly především v rodinách velkoměšťanské vídeňské společnosti. O jejich vlivu na „typickou“ rakouskou gastronomii nemůže být pochyb. Avšak čeština nebyla jediným jazykem, který ovlivnil rakouskou kuchyni, resp. němčinu. Patrné jsou zde i vlivy slovinštiny, chorvatštiny, maďarštiny (guláš), jidiš a dalších jazyků bývalého mocnářství ve Střední Evropě. Do bin I dahoam =  Da bin ich daheim = Tady jsem doma!

 

Malý slovníček rakouských, německých a českých termínů

rakouský výraz

německý výraz

český výraz

das Mädel

das Mädchen

dívka, děvče

die Karotte

die Möhre

mrkev

der Kübel

der Eimer

kbelík

der Kukuruz

der Mais

kukuřice

die Marille

die Aprikose

meruňka

die Matura

das Abitur

maturita

das Spital

das Krankenhaus

nemocnice

die Zwetschke

die Pflaume

švestka

die Zuspeise

die Beilage

příloha k jídlu

das Schlagobers

 die Schlagsahne

šlehačka

der Tratsch

der Klatsch

pomluvy, klevety

das Schwammerl

der Pilz

houba

die Semmel

das Brötchen

houska

das Hendel

das Backhunh

kuře

der Jänner

der Januar

leden

die Absenz

die Abwessenheit

nepřítomnost

der Advokat

der Rechtsanwalt

advokát

akklamieren

zu/stimmen

souhlasit

 

Zdroje:

Horálková, M. Německý jazyk pro právníky. 2. opravené vydání. Praha: Všehrd, 2000, s. 360.;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A1_n%C4%9Bm%C4%8Dina;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wachau;

https://en.wikipedia.org/wiki/Austrian_German;

https://www.atingo.eu/download/sk/rozdily_de.pdf;

https://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/leb/cs12287530.htm;

https://www.gymzn.cz/projektden/21ja/nemcina/ceskoxrakousko.pdf;

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2022050301-rakouska-nemcina-uvod;

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!