Tlumočení

Tlumočíme více než 30 jazyků a 100 oborů.

Nabízíme komplexní tlumočnické služby ve více než 30 jazycích. Pravidelně pro Vás realizujeme tlumočení obchodních jednání, tlumočení přímých TV přenosů, konferencí, kontraktací a dalších akcí, které vyžadují zajištění konsekutivního či simultánního tlumočení.

Nabízené typy tlumočení:

Doprovodné konsekutivní tlumočení

  • Jednoduché tlumočení, např. obchodní schůzky, školení, jednání atd. Tlumočník je přímo účasten jednání. Řečník vždy po krátkém úseku ponechá dostatek prostoru pro tlumočníka, aby mohl předcházející pasáž shrnout a logicky přetlumočit.

Vysoké konsekutivní tlumočení

  • Obtížnější doprovodné tlumočení se zvýšenými nároky na osobu tlumočníka. Může se jednat o tlumočení pro větší počet lidí, se zvýšeným nárokem na odbornou terminologii, tlumočení po delších časových úsecích, kontraktace atd.

Simultánní tlumočení

  • Tlumočení souběžně s projevem řečníka. Běžně se používá na konferencích, tiskových akcích, prezentacích všeho druhu atd. Tlumočník poslouchá řečníka a simultánně tlumočí pro posluchače. Jedná se o nejnáročnější typ tlumočení, běžně s použitím tlumočnické techniky. Pro simultánní kabinové tlumočení se běžně objednávají 2 tlumočníci pro každý jazyk.

Soudní tlumočení

  • Tlumočení soudními tlumočníky registrovanými Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jedná se především o tlumočení jednání s úřady a všude tam, kde je nutné soudní ověření vykonávaného tlumočení (právní a soudní jednání, svatby apod.).

V případě zájmu o cenovou kalkulaci tlumočení se prosím obraťte přímo na naše pracovníky, kteří Vám rádi poskytnou detailní informace.