01. 11. 2021

Vážení klienti, milí čtenáři, i když se Den díkůvzdání slaví jak v Kanadě, stejně jako v USA, tak datum je pro oba dva státy odlišné. V Kanadě vždy připadá na druhé říjnové pondělí, zatímco ve Spojených státech se slaví každý čtvrtý čtvrtek v listopadu. Letos tak Den díkůvzdání (anglicky „Thanksgiving Day“, francouzsky díky Quebeku „Action de grâce“) připadá ve Spojených státech amerických na 25. listopadu, zatímco v Kanadě se slavil už 10. října.

04. 10. 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, vážení absolventi a přátelé Goethe-Institutu v Praze, letošní rok oslavujeme sedmdesát let od založení Goethe-Institutu a již neuvěřitelných 31 let od vzniku pobočky Goethe-Institutu v Praze, jež symbolicky vznikla dne 3. října 1990 v budově bývalého Velvyslanectví Německé demokratické republiky, tj. ve stejný den, kdy bylo znovusjednoceno Německo. Ale nepředbíhejme!

01. 09. 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, jednou z typických charakteristik Evropy je její jazyková pestrost, různost skrze níž máme v současné době (ne vždy tomu totiž tak ale bylo) při výuce ve škole či v jazykových kurzech možnost poznávat i kulturu, dějiny, právní systémy,  politiku, národní ekonomiky či další reálie (souvislosti) odlišných evropských národů. Velmi zásadní až klíčové je to dle názoru pisatele v případě sousedních zemí, se kterými jsme neměli vždy přátelské vztahy, často tomu bylo právě bohužel opačně (viz závěr).

05. 08. 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, vítejte v Chorvatsku, v zemi nádherné a na mnoha místech ještě nedotčené úžasné přírody, v zemi s úžasně čistým mořem, v zemi krásných historických a kulturních památek. A především v zemi srdečných, bezprostředních a pohostinných lidí. Chorvatsko se už řadu let těší velké přízni českých turistů, kteří tráví svou dovolenou u Jaderského moře opakovaně, často i stále na jednom místě. Chorvatsko si podle statistik udržuje mezi českými turisty první místo v žebříčku nejoblíbenějších zemí, a to s velkým odstupem před dalšími. Pravdou je, že z historického pohledu můžeme považovat Jaderské moře tak trochu za svoje a do Chorvatska jezdíme skoro jako domů.

01. 07. 2021

Vážení klienti, milí čtenáři, v dnešním článku se podíváme do země galského kohouta, vyhlášené kuchyně, ještě lepšího vína, kultury, ohromných (propojených) horských středisek, cyklistiky, centralizovaného školství a těžké maturitní zkoušky, vynikajících vědců a techniky, tj. do Francie, která právě v červenci slaví svůj velký svátek (Fête nationale français). Navíc vedle toho, že je doba letních dovolených, vyvrcholí v červenci v této krásné zemi i Tour de France, to jest nejslavnější cyklistický závod na světě.

01. 06. 2021

Vážení klienti, milí čtenáři, v dnešní aktualitě pohovoříme o velmi zajímavém státu, který se z de facto ruské či sovětské kolonie stal nejenom plnohodnotným členem NATO a Evropské unie, nýbrž i eurozóny. Ale samozřejmě, že tento článek nebude pouze o mezinárodních vztazích a národním hospodářství, ale v souladu s naším posláním především o historii, kulturním a přírodním bohatstvím této velmi pozoruhodné země, pro níž je typický jantar a např. i české tramvaje v Rize.

04. 05. 2021

Vážení čtenáři a klienti, cílem dnešního pojednání nebudou současné napjaté česko-ruské vztahy, nýbrž Kalinigradská oblast z hlediska historického a turistického. Bez tohoto zajímavého území by totiž povídání o Pobaltí bylo neúplné. Kaliningradská oblast je ruská exkláva na pobřeží Baltského moře. Na úrovni mezinárodního práva veřejného je exklávou část území určitého státu, která je zcela obklopená územím cizího státu nebo více cizích států. Termín byl převzat z francouzského exclave, původně pochází z latinského ex (z, vně, pryč) a clavus (hřebík, něco obklopeno).

01. 04. 2021

Vážení klienti, milí čtenáři, v dnešním článku si pro změnu představíme již slíbené Estonsko, které má daleko blíže přes Baltické moře k Finsku (v Estonsku žije i nepočetná finská menšina) než k ostatním pobaltským státům, tj. Lotyšsku a Litvě a především k Rusku, a to zejména jazykem, krajinou, využíváním moderních technologii (i ve veřejné správě) a v neposlední řadě i přirozeným postavením žen ve společnosti (včetně politické sféry, státní správy a manažerských postů v privátních podnikatelských subjektech). Z tohoto pohledu se musíme dívat zejména na estonskou historii, která není určitě jednoduchá a bez poskvrn (tj. jen přímočaře černobílá) a soudobé mezinárodní (ale i vnitřní) geopolitické vztahy s Ruskou federací. Nicméně na druhou stranu i bývalé Československo má v moderních dějinách velmi špatné zkušenosti se Sovětským svazem, kdy naše země (i když se podílela na porážce fašistického Německa) nejdříve ztratila Podkarpatskou Rus (a dokonce i malou část slovenského území), byla tzv. sovětským satelitem a posléze také byla od 21. srpna 1968 SSSR nepřímo okupována, neboť „dočasným pobytem sovětských vojsk“ jednoznačně po právní stránce ztratila svoji suverenitu (svrchovanost).

02. 03. 2021

Vážení klienti, milí čtenáři, dnešní aktualitou budeme v duchu našeho poslání pokračovat v započatém seriálu z minulého roku o demokracii, svobodě a cestování. Bohužel celosvětová pandemie koronaviru dál útočí na naše životy. S touto skutečností je pak spojena celá řada vládních restrikcí. Tentokrát se zaměříme na pobaltské země. Začneme nejprve hrdou Litvou, v měsíci dubnu pohovoříme o Estonsku, v květnu se nezapomeneme ale zmínit i o tzv. Kaliningradské oblasti, resp. Královci, jenž patří Rusku a symbolicky v měsíci červnu, kdy v Lotyšsku vyvrcholí letošní mistrovství světa v hokeji, pohoříme právě o tomto národě. Domníváme se totiž v souladu s naší misí, že poznáváním rozličných evropských národů boříme zbytečné předsudky.

02. 02. 2021

Vážení čtenáři, milí klienti, vzhledem k inauguraci Joea Bidena, 46. prezidentem Spojených států amerických 20. ledna 2021 a taktéž (především) v souvislosti s událostmi spojenými s volbou nového amerického prezidenta, zaměříme naši pozornost v aktuálním pojednání na způsob volby prezidenta USA. Rozhodně se však neomezíme pouze na politický souboj mezi republikány a demokraty, ba právě naopak. Naším cílem je v souladu s naší vizí ve zjednodušené podobě vysvětlit občanům proces zvolení „nejmocnějšího muže světa“, a taktéž alespoň v krátkosti nastínit jeho základní kompetence.

08. 01. 2021

Vážení klienti, milí čtenáři, dne 1. 1. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění pozdějších předpisů, který v rozsahu tlumočnické a překladatelské činnosti plně nahrazuje dosavadní zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

15. 12. 2020

Vážení a milí čtenáři a klienti, jak je už uvedeno v nadpisu dnešního článku, tak 15. prosince si připomínáme již 161 let od narození Ludvíka Lazara Zamenhofa, nejen vynálezce esperanta, tj. umělého jazyka určeného pro mezinárodní komunikaci, nýbrž i oftalmologa (očního lékaře), filologa, polyglota a především vizionáře, který si přál, aby se obyvatelé jeho rodného města (potažmo celé lidstvo) snadno domluvili mezinárodním jazykem. Tzv. Zamenhofův den je nejvíce oslavovaným svátkem esperantské kultury. Za účelem oslav pořádají mnozí esperantisté, kluby esperantistů a esperantské organizace po celém světě v tento či jiný blízký den zvláštní setkání. Myšlenky spojené s esperantem a blízkost Zamenhofova dne k Vánocům často přimějí účastníky těchto shromáždění také k výměně drobných dárků (oblíbené jsou hlavně knihy psané v esperantu) a blahopřání. Někdy se během takovýchto setkání konají rovněž přednášky o osobě L. L. Zamenhofa.

11. 11. 2020

Vážené dámy, vážení pánové, jak napovídá název dnešní, resp. listopadové aktuality, budeme se v ní věnovat Francouzskému institutu v Praze, jenž v tomto podzimním měsíci slaví kulatých 100 let od svého založení. Sto let, kterými klidně můžeme charakterizovat či popsat nejen česko-francouzské, resp. francouzsko-české (nikoli jen samozřejmě kulturní) vztahy, ale i české (resp. československé) dějiny, a to od vzniku Československé republiky, přes Mnichov, Protektorát Čechy a Moravu, období komunistické diktatury mezi lety 1948 až 1989 až po události 17. listopadu 1989.

03. 10. 2020

Vážení klienti, milí čtenáři, tímto pojednáním budeme pokračovat v našem letošním seriálu o Evropě, demokracii, svobodě a otevírání nejen hranic mezi státy na evropském kontinentu, nýbrž i lidských srdcí. 3. října 2020 totiž uplyne už neuvěřitelných 30 let od znovusjednocení Německa, kterému předcházel pád železné opony, jež „reprezentovala“ Berlínská zeď, zeď hanby, která symbolizovala nejen bipolární rozdělení světa po 2. světové válce, ale i lidské utrpení, bolest a odloučení rodin.

15. 09. 2020

Vážení a milí čtenáři a klienti, jak je již uvedeno v nadpisu dnešního příspěvku, tak na konci tohoto měsíce, přesněji 30. září se dočkají všichni překladatelé světa svého mezinárodně uznávaného dne. Tento den se stal známým především díky Mezinárodní federaci překladatelů, která jej začala propagovat od roku 1991. Od té doby je tento den, kdy své jmeniny slaví sv. Jeroným, projevem mezinárodní solidárnosti všech překladatelů a tlumočníků. Těch Mezinárodní federace překladatelů zastupuje něco kolem 80 000.

14. 08. 2020

Vážení čtenáři, v našem dnešním pojednání se opět budeme věnovat Maďarsku, a to zejména z pohledu cestovního ruchu. Vždyť je doba prázdnin a letních dovolených, a Maďarsko díky nesčetným památkám v historických městech, Budapešti, Dunaji nebo např. Balatonu, početným lázním, vínu a gastronomii a taktéž díky relativně vyspěle dopravní infrastruktuře, dokáže uspokojit i náročné turisty. Literárně také navážeme na naši poslední aktualitu o Panevropském pikniku.

27. 07. 2020

Vážení čtenáři a klienti, jestliže jsme v poslední aktualitě pohovořili o novodobých polských dějinách, tak v dnešním článku se budeme věnovat polskému místopisu. Sousední Polsko je totiž plné mnoha zajímavých míst, které vybízí k návštěvě v letních či zimních měsících. Spousta těchto lokalit je přitom pro našince neznámá.

Polsko je stát ležící ve střední Evropě, který na západě hraničí s Německem, na jihu s Českou republikou a Slovenskem, na východě s Běloruskem a Ukrajinou a na severu s Litvou a Kaliningradskou oblastí, která patří Rusku. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží.

20. 07. 2020

Vážení čtenáři a klienti, v letošním roce v létě a na podzim si připomínáme 30 či 31 let nejen od pádu železné opony, komunistických režimů, nýbrž i nástupu demokracie v některých zemích střední Evropy a znovusjednocení Německa. Přitom téma otevírání hranic evropských států je aktuální i letos po překonání pandemie koronaviru.

17. 07. 2020

Vážení klienti, milí čtenáři, i vzhledem k restrikcím na vnitřních hranicích mezi státy schengenského prostoru, které jsou způsobené pandemií koronaviru, pokračujeme v našem evropském seriálu o otevírání hranic a sjednocování Evropy, které započalo před 31 lety. Výrazným milníkem v evropských integračních procesech bylo bezesporu i „Přestřihování drátů“ na maďarsko-rakouských hranicích. Jedním ze symbolů odstraňování železné opony mezi Burgenlandem (Hradskem) a oblastí kolem nádherné Šoproně byla pokojná demonstrace, jež nese označení „Panevropský piknik“, který se konal na hranicích obou států bývalé rakousko-uherské monarchie dne 19. srpna 1989. Vždyť vizí či misí naší společnosti je široce komunikovat se svým okolím a ovlivňovat ho a přispívat ke všeobecné spokojenosti a stabilitě.

10. 06. 2020

Vážení a milí čtenáři, dlouhodobou vizí překladatelské společnosti AEDIT s.r.o. není „pouze“ poskytovat kvalitní překladatelské služby, nýbrž i upozornit klienty na rozdílnost kultur a jazyků, a to především v evropských zemích. V dnešním článku tak navážeme na naši poslední aktualitu o jazykové situaci v Belgii, když krátce pohovoříme nejen o jazykové problematice Lucemburska, to jest země, která je Čechům, Moravanům a Slezanům velmi blízká.

14. 05. 2020

Vážení a milí čtenáři, dnešním článkem, kdy se budeme věnovat velmi komplikovanému jazykovému rozdělení Belgie, navážeme na naši poslední aktualitu, která pojednávala o jazycích ve Švýcarsku. Belgie se nachází na hranici mezi germánsky a románsky hovořící Evropou a tento postoj se odráží jak v politice, tak i v kultuře a jazykovém charakteru země. Můžete zde totiž slyšet nizozemštinu (vlámštinu), francouzštinu a dokonce i němčinu.

20. 04. 2020

Vážení a milí klienti a čtenáři, nový zákon č. 354/ 2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ještě nenabyl ani účinnosti a už byl novelizován.

15. 03. 2020

Vážení a milí klienti, v dnešním pojednání se budeme věnovat jazykové problematice Švýcarska, jedné z deseti nejbohatších a politicky nejstabilnějších zemí na světě. Jak je vidět, tak i velká jazyková rozdílnost (a to i v dialektech tzv. švýcarské němčiny) nezabránila Švýcarsku ve velkých úspěších v měnové politice, bankovnictví, pojišťovnictví, hodinářství, turistickém ruchu, dopravě, potravinářství (sýry a čokolády) nebo např. ve farmacii atd.

10. 02. 2020

Úvod: Vážení čtenáři, milí klienti, dnešní aktualitu věnujeme překrásné Lombardii, severoitalskému regionu, který je nejvíce zasažen epidemií koronaviru. Nechť tento článek slouží jako inspirace nejen pro trávení dovolené v tomto italském kraji až pomine současná pandemie, ale i pro navázání kulturních, jazykových a obchodních kontaktů. Lombardie si určitě zaslouží Vaši pozornost!