03. 10. 2020

Vážení klienti, milí čtenáři, tímto pojednáním budeme pokračovat v našem letošním seriálu o Evropě, demokracii, svobodě a otevírání nejen hranic mezi státy na evropském kontinentu, nýbrž i lidských srdcí. 3. října 2020 totiž uplyne už neuvěřitelných 30 let od znovusjednocení Německa, kterému předcházel pád železné opony, jež „reprezentovala“ Berlínská zeď, zeď hanby, která symbolizovala nejen bipolární rozdělení světa po 2. světové válce, ale i lidské utrpení, bolest a odloučení rodin.

15. 09. 2020

Vážení a milí čtenáři a klienti, jak je již uvedeno v nadpisu dnešního příspěvku, tak na konci tohoto měsíce, přesněji 30. září se dočkají všichni překladatelé světa svého mezinárodně uznávaného dne. Tento den se stal známým především díky Mezinárodní federaci překladatelů, která jej začala propagovat od roku 1991. Od té doby je tento den, kdy své jmeniny slaví sv. Jeroným, projevem mezinárodní solidárnosti všech překladatelů a tlumočníků. Těch Mezinárodní federace překladatelů zastupuje něco kolem 80 000.

14. 08. 2020

Vážení čtenáři, v našem dnešním pojednání se opět budeme věnovat Maďarsku, a to zejména z pohledu cestovního ruchu. Vždyť je doba prázdnin a letních dovolených, a Maďarsko díky nesčetným památkám v historických městech, Budapešti, Dunaji nebo např. Balatonu, početným lázním, vínu a gastronomii a taktéž díky relativně vyspěle dopravní infrastruktuře, dokáže uspokojit i náročné turisty. Literárně také navážeme na naši poslední aktualitu o Panevropském pikniku.

27. 07. 2020

Vážení čtenáři a klienti, jestliže jsme v poslední aktualitě pohovořili o novodobých polských dějinách, tak v dnešním článku se budeme věnovat polskému místopisu. Sousední Polsko je totiž plné mnoha zajímavých míst, které vybízí k návštěvě v letních či zimních měsících. Spousta těchto lokalit je přitom pro našince neznámá.

Polsko je stát ležící ve střední Evropě, který na západě hraničí s Německem, na jihu s Českou republikou a Slovenskem, na východě s Běloruskem a Ukrajinou a na severu s Litvou a Kaliningradskou oblastí, která patří Rusku. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží.

20. 07. 2020

Vážení čtenáři a klienti, v letošním roce v létě a na podzim si připomínáme 30 či 31 let nejen od pádu železné opony, komunistických režimů, nýbrž i nástupu demokracie v některých zemích střední Evropy a znovusjednocení Německa. Přitom téma otevírání hranic evropských států je aktuální i letos po překonání pandemie koronaviru.

17. 07. 2020

Vážení klienti, milí čtenáři, i vzhledem k restrikcím na vnitřních hranicích mezi státy schengenského prostoru, které jsou způsobené pandemií koronaviru, pokračujeme v našem evropském seriálu o otevírání hranic a sjednocování Evropy, které započalo před 31 lety. Výrazným milníkem v evropských integračních procesech bylo bezesporu i „Přestřihování drátů“ na maďarsko-rakouských hranicích. Jedním ze symbolů odstraňování železné opony mezi Burgenlandem (Hradskem) a oblastí kolem nádherné Šoproně byla pokojná demonstrace, jež nese označení „Panevropský piknik“, který se konal na hranicích obou států bývalé rakousko-uherské monarchie dne 19. srpna 1989. Vždyť vizí či misí naší společnosti je široce komunikovat se svým okolím a ovlivňovat ho a přispívat ke všeobecné spokojenosti a stabilitě.

10. 06. 2020

Vážení a milí čtenáři, dlouhodobou vizí překladatelské společnosti AEDIT s.r.o. není „pouze“ poskytovat kvalitní překladatelské služby, nýbrž i upozornit klienty na rozdílnost kultur a jazyků, a to především v evropských zemích. V dnešním článku tak navážeme na naši poslední aktualitu o jazykové situaci v Belgii, když krátce pohovoříme nejen o jazykové problematice Lucemburska, to jest země, která je Čechům, Moravanům a Slezanům velmi blízká.

14. 05. 2020

Vážení a milí čtenáři, dnešním článkem, kdy se budeme věnovat velmi komplikovanému jazykovému rozdělení Belgie, navážeme na naši poslední aktualitu, která pojednávala o jazycích ve Švýcarsku. Belgie se nachází na hranici mezi germánsky a románsky hovořící Evropou a tento postoj se odráží jak v politice, tak i v kultuře a jazykovém charakteru země. Můžete zde totiž slyšet nizozemštinu (vlámštinu), francouzštinu a dokonce i němčinu.

20. 04. 2020

Vážení a milí klienti a čtenáři, nový zákon č. 354/ 2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ještě nenabyl ani účinnosti a už byl novelizován.

15. 03. 2020

Vážení a milí klienti, v dnešním pojednání se budeme věnovat jazykové problematice Švýcarska, jedné z deseti nejbohatších a politicky nejstabilnějších zemí na světě. Jak je vidět, tak i velká jazyková rozdílnost (a to i v dialektech tzv. švýcarské němčiny) nezabránila Švýcarsku ve velkých úspěších v měnové politice, bankovnictví, pojišťovnictví, hodinářství, turistickém ruchu, dopravě, potravinářství (sýry a čokolády) nebo např. ve farmacii atd.

10. 02. 2020

Úvod: Vážení čtenáři, milí klienti, dnešní aktualitu věnujeme překrásné Lombardii, severoitalskému regionu, který je nejvíce zasažen epidemií koronaviru. Nechť tento článek slouží jako inspirace nejen pro trávení dovolené v tomto italském kraji až pomine současná pandemie, ale i pro navázání kulturních, jazykových a obchodních kontaktů. Lombardie si určitě zaslouží Vaši pozornost!