Bulharština má ze všech slovanských jazyků nejdéle psanou formu

zveřejněno 01. 02. 2024

Vážení klienti, milí čtenáři, tímto článkem začínáme letošní seriál o jazycích, konkrétně začneme slovanskou jazykovou skupinou (navážeme tak na naše aktuality o chorvatštině a slovinštině), a to pro někoho v únoru překvapivě bulharštinou. Avšak do Bulharska se nejezdí jen v letních měsících, ale na lyže i v zimě. Vždyť Bansko, Borovets, Pamporovo a Vitosha mají ve světě lyžování dobrý zvuk.

Vyjma Bulharska se bulharsky hovoří v okolních státech, tj. v Severní Makedonii, Moldavsku, Rumunsku, Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Celkový počet mluvčích se odhaduje na 9 miliónů, z toho 8 mil. ve vlastním Bulharsku, kde tvoří 85 % populace.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulhar%C5%A1tina, vlastní zpracování, 2024

Velmi příbuzným jazykem bulharštiny je makedonština, vzdálenější srbština a chorvatština. Bulharština nám není běžně srozumitelná. Bulhaři píšou písmem cyrilicí, vyslovují to kyrilice. Cyrilici sestavil sv. Kliment Ochridský, žák Cyrila a Metoděje. Cyrilice je obdobou znaků totožná s ruskou azbukou. Historicky se dá zjednodušeně říct, že Rusové cyrilici od Bulharů převzali a nazývají ji azbukou. Bulhaři na rozdíl od Rusů nemají tvrdé E Э, nepoužívají ruské jery ы a velmi zřídka používají měkký jer (měkký znak) ь. Naopak bulharština má velmi v oblibě tvrdý jer (tvrdý znak) ъ, který používá jako regulérní samohlásku (zní stejně jako němé e v angličtině).

Hlavní zvláštností gramatické stavby bulharštiny je analytická deklinace. Znamená to, že v bulharštině došlo ke ztrátě pádových koncovek. Z původních 7 pádů zůstal pouze tvar 1. pádu) a vokativu (5. pádu – podobně jako v češtině u podstatných jmen mužského a ženského rodu v jednotném čísle). České pády se pak v bulharštině vyjadřují pomocí předložek. Další zvláštností bulharštiny je postpozitivní člen. Jde o gramatický člen, který se připojuje za příslušný výraz (podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno nebo číslovku). Graficky tvoří s daným slovem jednu jednotku (slovo a člen se píše dohromady). Existence členu i jeho realizace v postpozici (analogicky jako např. v rumunštině) je jedním z dokladů vzájemného ovlivňování jazyků Balkánského jazykového svazu. Bulharština nepoužívá infinitiv, zato v ní ale existuje rozvinutý systém sloves, kde stále existují 4 minulé časy.

 

Prameny:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulhar%C5%A1tina;

https://www.bulharsko.net/jazyky-pismo.html;

https://www.germa.cz/co-je-noveho/jazyky-ktere-umime-bulharstina.

 

Mgr. Petr Jezdinský

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!