Grüß Gott in Bayern!

zveřejněno 02. 01. 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, v dnešním článku navštívíme sousední Bavorsko. Jedná se o zemi zdánlivých paradoxů, nikoliv jen dobrého piva. Na jedné straně zde existují silně konzervativní (tradiční) katolické hodnoty a patriotistický vztah k lidové kultuře, na druhé straně zde mají sídlo firemní či technologičtí gigantni, jako je BMW, AUDI, ADIDAS, Man, Siemens nebo Kässbohrer.  Bavorsko patří mezi nejbohatší spolkové země Německa. Jde o 7. největší ekonomiku v přepočtu na hlavu v Evropě, která o 160 % převyšuje průměr Evropské unie. Např. v roce 2013 dosáhl HDP 488 mld. EUR, což je 17 pct HDP celého Německa a zhruba se rovná HDP Švýcarska či Švédska. Českou republiku také s Bavorském spojuje 357 kilometrů dlouhá hranice.

Obrázek č. 1: Umístění Bavorska na mapě SRN

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko, vlastní zpracování, 2022

Bavorsko je územně největší ze šestnácti spolkových zemí Spolkové republiky Německo, co do obyvatelstva pak druhá nejlidnatější spolková země. Hraničí na východě s Českou republikou a rakouskými spolkovými zeměmi Salzburskem (Solnohradskem) a Horními Rakousy, na jihu s rakouskými spolkovými zeměmi Tyrolsko, Vorarlbersko a Solnohradsko, na západě s německou spolkovou zemí Bádensko-Württembursko, na severu s německými spolkovými zeměmi Hesenskem, Duryňskem a Saskem. Pocházel odtud i emeritní papež Benedikt XVI. Hlavním městem je Mnichov, který je s Hamburkem nejbohatším městem v SRN.

Obrázek č. 2: Znak Bavorska

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 3:  Vlajka Bavorska

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 4: Panorama Mnichova, hlavního městě Bavorska, které je po Berlíně a Hamburku třetím největším městem Německa.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 5: Frauenkirche  - Katedrála Panny Marie v Mnichově

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_(Mnichov), vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 6: Územně-administrativní dělení Bavorska

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko, vlastní zpracování, 2022

Bavoři se tradičně dělí na 4 „kmeny“:

- „vlastní“ Bavoři (Altbayern),
- Frankové,
- Švábové (Schwaben),
- Sudetští Němci (po roce 1945, více než 2 miliony uprchlíků, vysídlených zejména ze Sudet)

Obrázek č. 7:  Zugspitze, která je vysoká 2 692 metrů nad mořem, je nejvyšší horou nejen Bavorska, nýbrž i celého Německa. Jedná se o hraniční horu s Tyrolskem (Rakouskem) a o jediný lyžařský areál ledovcového typu v Německu.

Zdroj: https://www.facebook.com/zugspitze.de/, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 8:  Garmisch – Partenkirchen, nejznámější německé lyžařské středisko, které leží na úpatí Zugspitze.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 9: Großer Arber, Velký Javor,  s výškou 1 456 metrů nad mořem, nejvyšší vrchol nejen bavorské části Šumavy, ale i celé  Šumavy. Bavorsko to nejsou jen Alpy, nýbrž právě i Šumava.

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Arber, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 10: Vyhlášené vánoční trhy  v Norimberku, v druhém největším bavorském městě

Zdroj: https://www.christkindlesmarkt.de/, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 11: Radniční náměstí v Augsburgu - radnice a věž Perlach se sv. Petrem

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 12:  Steinerne  Brücke (Kamenný most) v Řezně (Regensburgu), který je starší než Karlův most v Praze s chrámem svatého Petra.

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Regensburg, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 13:  Idylický zámek Neuschwanstein

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuschwanstein, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 14: Bamberk – Malé Benátky

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bamberk, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 15:  Pasov, který leží na soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pasov, vlastní zpracování, 2022

Závěr:

Vážení klienti, milí čtenáři, v dnešní aktualitě jsme se seznámili s Bavorskem, tj. se zemí, která je nám blíže, než si myslíme. Je to dáno i naturelem samotných „Bavoráků“, kteří velmi tragicky nesli např. vystavění železné opony a násilné rozdělení Šumavy. Je proto určitě dobře, že se s otevřením hranic navázalo i tradiční přátelství mezi Českou republikou a Bavorskem, a že si občané na obou stranách hranic např. v Českém lese nebo na již zmíněné Šumavě mohou určité konkrétní záležitosti řešit sami v rámci apolitické regionální (sousedské) výpomoci, a to např. v otázkách požární ochrany, zdravotnictví, cestovního ruchu, služeb nebo pracovního uplatnění.

Obrázek č.  16: Nádraží Železná Ruda – Alžbětín vlevo, vpravo Bavorská Ruda  (Bayerisch Eisenstein)  před 17. listopadem 1989

Zdroj: https://hellertal.startbilder.de/bild/tschechien~bahnhoefe~bayerisch-eisenstein-4/761893/der-bahnhof-bayerisch-eisenstein, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 17: Společná budova nádraží v „Rudě“ v nynější podobě

Zdroj: https://regiony.rozhlas.cz/nadrazi-v-zelezne-rude-alzbetine-tvori-dve-identicke-budovy-jsou-zrcadlove-7413428, vlastní zpracování, 2022

Seznam pramenů:

BAYERISCHE VEREINSBANK. BAVARIA. A guide for your journey. Mnichov : BAYERISCHE VEREINSBANK, 1980, 24 s.;

Presse und Informationsamt der Bundesregierung. TATSACHEN ÜBER DEUTSCHLAND. 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt nad Mohanem : Societäts-Verlag, 1999, 514 s.;

Tomášek, R., Střída, M. Bavorsko. Mnichov, Řezno, Norimberk, Pasov. Průvodce do zahraničí. Praha : Olympia Praha, 1991, 82 s.;

Časopis Země Světa. Bavorsko, číslo ze dne 2.2.2011;

Časopis Země Světa. Bavorsko II, číslo ze dne 3.8.2011;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bamberk;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_(Mnichov);

https://cs.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuschwanstein;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pasov;

https://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg;

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Arber;

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_St%C3%A4dte_in_Bayern;

https://de.wikipedia.org/wiki/Regensburg;

https://hellertal.startbilder.de/bild/tschechien~bahnhoefe~bayerisch-eisenstein-4/761893/der-bahnhof-bayerisch-eisenstein;

https://regiony.rozhlas.cz/nadrazi-v-zelezne-rude-alzbetine-tvori-dve-identicke-budovy-jsou-zrcadlove-7413428;

https://www.arber.de/winter.html;

https://www.businessinfo.cz/clanky/profil-spolkova-svobodny-stat-bavorsko/2/;

https://www.christkindlesmarkt.de/;

https://www.facebook.com/zugspitze.de;

https://www.interprace.cz/nabidky-prace/nemecko/bavorsko#:~:text=Bavorsk%C3%A9%20firmy%20Adidas%2C%20BMW%2C%20Man,vysok%C3%BD%20po%C4%8Det%20mal%C3%Bdch%20%C5%99emesln%C3%Bdch%20podnik%C5%AF;

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!