Gruzie láká cestovatele a dobrodruhy na přírodní a historické památky

zveřejněno 01. 06. 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, aktuální literární toulka nás zavede do překrásné země, jež leží mezi Černým mořem a Kavkazem, tj. do Gruzie. Přes krvavou historii a neutuchající spory mezi znesvářenými národy je obyčejný turista v kavkazských horách vítán jako vzácný host. Starobylé vesničky, kde každý kámen vypráví historii, hrdost zdejších obyvatel i opojná krása divoké přírody si podmaní každou dobrodružnou duši. Současně se jedná rovněž o zemi, která je politicky a samozřejmě i hospodářsky destabilizovaná díky chování Ruska a dvou de facto nezávislých separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie (pozn. sousední Severní Osetie patří Rusku). Abcházii a Jižní Osetii pak vnímá spousta zemí světa jako ruské protektoráty.

Obrázek č. 1: Velmi zajímavá vlajka Gruzie, které je přisuzovaná symbolika vítězství v revoluci růží, ale i gruzínského národa v historii. Má také podle místní autokefální církve symboliku náboženskou, svými kříži připomíná pět ran Kristových při jeho ukřižování nebo podle Marmuka Gongadze, jednoho z autorů designu nové vlajky a předsedy gruzínské heraldické společnosti Ježíše Krista a čtyři evangelisty.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gruz%C3%ADnsk%C3%A1_vlajka, vlastní zpracování 2022

Obrázek č. 2: Geografické umístění Gruzie se separatistickými regiony

Zdroj: https://www.wikiwand.com/cs/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_reakce_na_vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_nez%C3%A1vislosti_Abch%C3%A1zie_a_Ji%C5%Ben%C3%AD_Osetie, vlastní zpracování, 2022

Cestovní kancelář Livingstone na svých webových stránkách v souvislosti s Gruzií hovoří o tom, že (cit.): „Gruzie je krásný stát situovaný v jihozápadní Asii. Dle některých názorů na vedení evropské hranice zasahuje značná část gruzínského území i do Evropy. Gruzie sousedí s Ruskem, Ázerbájdžánem, Arménií a Tureckem. Gruzie leží v Zakavkazsku u východního okraje Černého moře.“

Obrázek č. 3: Mapka Abcházie

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Abch%C3%A1zie, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 4: Staré lázeňské město Gagra, které leží na pobřeží Černého moře právě v Abcházii.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Abch%C3%A1zie, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 5: Horské jezero Rica v Abcházii, která bojuje s vysokou kriminalitou. Další problém představují nejen zastaralé, nýbrž i zdevastované hotely ještě z dob SSSR.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Abch%C3%A1zie, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 6: Zničený dům v Cchinkvali v samosprávné středisku Jižní Osetie po Rusko-gruzínské válce v roce 2008 – Osetínci jsou jako indoevropský národ hovořící íránským jazykem velmi odlišnou komunitou. Většinou vyznávají pravoslavné křesťanství, menší část sunnitský islám a významné jsou i prvky pohanství v náboženském životě.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tskhinvali, vlastní zpracování, 2022

Gruzie je mladý stát na hranici Evropy a Asie, který vznikl oddělením od Sovětského svazu v roce 1991 (viz níže). Gruzínsky zní název země Sakartvelo, v angličtině a dalších jazycích je to Georgia, podle patrona země svatého Jiří, Gruzie pochází z ruštiny.

Gruzie má prastarou kulturu. Ibérské království existovalo už ve 4. století před naším letopočtem. Gruzínci byli rovněž jedním z prvních národů, který ve 4. století přijal křesťanství. Středověké Gruzínské království (1008-1490) bylo regionální velmocí, která prožila svůj vrchol za Davida IV. Stavitele a Tamary Gruzínské ve 12. století. Bylo však vyvráceno Mongoly a země pak byla nucena strpět sérii cizích nadvlád – Osmanů, Peršanů a nakonec od 19. století i Rusů. Pokus o samostatný stát v roce 1917 ztroskotal již po pěti letech, kdy byla Gruzie nedobrovolně začleněna do Sovětského svazu. Nezávislost se ji podařilo získat až v dubnu 1991. Po nekrvavé růžové revoluci v roce 2003 začala Gruzie prosazovat silně prozápadní zahraniční politiku a začala usilovat o vstup do NATO a EU. To brzy vedlo ke zhoršení vztahů s Ruskem, které aktivovalo své národnostní menšiny a motivovalo je k separatismu. V jednom okamžiku toto setrvalé napětí dokonce vyústilo v krátkou válku. V oblasti Kavkazu je tak Gruzie „ostrůvkem západu“, neboť sousední Azerbájdžán sází na Turecko, kdežto Arménie zase na Rusko.

Gruzie přitahuje především milovníky hor. K vysokohorským trekům láká Kavkaz a Svanetie, která je díky působivým pozůstatkům středověkých vesnic zapsána na seznamu UNESCO. Bílé ledovce kontrastují se zelenými pastvinami třeba právě v Horní Svanetii, jejíž vesnice si uchovaly architekturu obranných věží. Gruzie je pravlastí vína, jeho pěstování zde začalo před 8 000 lety. Výborná je i kavkazská kuchyně a pohostinnost zdejších obyvatel je přímo legendární. Oblíbené je přímořské letovisko Batumi, které se nachází na pobřeží Černého moře v subtropickém pásmu. Ke Gruzii však také bohužel patří město Gori, rodiště Stalina. V hlavním městě Tbilisi stojí za pozornost Staré město s historickými památkami, dřevěnými domy se zajímavými vyřezávanými balkóny, staré křesťanské stavby, jako jsou katedrála Sioni či bazilika Ančischati. Výhled na město se otevře z hradeb pevnosti Narikala.

Obrázek č. 7: Výhled z pevnosti Narikala v Tbilisi, v jednom z nejkrásnějších měst na světě – krátké video můžete vidět zde: https://www.youtube.com/watch?v=57sMUHeluR0

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 8: Památník svobody s jezdeckou sochou sv. Jiřího

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 9: Tbilisi, Staré Město

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 10: Tbilisi, starobylá čtvrť a sirné lázně

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 11: Obytné a kancelářské budovy ve čtvrti Vake, jedné z největších rezidenčních oblastí v Tbilisi

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 12: Lanovka spojující Evropské náměstí s pevností Narikala

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 13: Batumi je exoticky vyhlížející subtropické město ležící na pobřeží Černého moře v autonomní Adžárii. Charakter karibské vesničky dotvářejí a umocňují palmy, oleandry, cypřiše a krásně kvetoucí citroníky a pomerančovníky. Avšak město prosperuje průmyslově i obchodně. Batumi nabízí svým návštěvníkům velké množství zábavných zařízení a atrakcí. Místní obyvatelé jsou právem pyšní na městské delfinárium a krásnou botanickou zahradu. Město Batumi se nachází na jihozápadě země a představuje jakýsi přechod do sousedního Turecka.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Batumi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 14: Mccheta je jedno z nejstarších gruzínských měst láká návštěvníky na své historické památky, z nichž nejvýznamnější je katedrála Sweti Cchoveli (pozn. která je v pozadí na obrázku), jež vznikala v letech 1010–1029 a která byla v 90. letech 20. století vzata pod ochranu UNESCO.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mccheta, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 15: Sighnaghi - na východě Gruzie najdete jedno z nejmenších městeček v zemi, které má ale co nabídnout. Jeho atmosféra je nezaměnitelná – všechno se točí kolem výroby vína, koberců a také tradičního pokrmu mcvadi (druh kebabu).

Zdroj: https://en.wikivoyage.org/wiki/Sighnaghi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 16: Klášter sv. Davida z Garedži - stojí na samotné hranici s Ázerbájdžánem, kterému část také patří. Klášterní komplex tu založil syrský křesťanský mnich David z Garedži na počátku 6. století. Tvoří ho stovky místností, kostelů, kaplí a obytných prostor vyhloubených ve skále. Od 11. do 13. století klášter obývalo až 15 mnišských komunit. Z té doby se také dochovaly úžasné fresky v obytných komůrkách. Jelikož je komplex částečně umístěn na ázerbájdžánském území, stal se předmětem pohraničního sporu mezi Gruzií a Ázerbájdžánem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_sv._Davida_z_Gared%C5%Bei, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 17: Vardzia je pojmenování skalního kláštera, nacházejícího se v malebném údolí nad řekou Mtkvari, která obtéká velkou část Gruzie a na níž leží města Mccheta a Tbilisi. Řeka si v tomto místě vytvořila divoké skalnaté údolí táhnoucí se několik desítek kilometrů. Přestože hlavním lákadlem do těchto končin je proslavený skalní klášter, v samotném údolí je možno najít mnoho překvapujících atrakcí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Vardzia, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 18: Město Mestia v nadmořské výšce 1 500 metrů nad mořem

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Mestia, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 19: Horní Svanetie je součástí historické provincie Svanetie, která se nachází v severozápadní části Gruzie. Horní Svanetie leží v povodí řeky Inguri a jejím hlavním městem je Mestia (viz výše). Celá provincie leží v poměrně vysoké nadmořské výšce a zde se také nachází nejvyšší gruzínská hora Šchara (na obrázku). Po celé provincii jsou roztroušeny pozůstatky středověkých vesnic s typickými věžovými domy, díky čemuž byla v roce 1960 Svanetie začleněna ke světovému dědictví UNESCO.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0chara, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 20: Další pohled na Velký Kavkaz a vesnice Ušguli, které se nacházejí v nadmořské výšce 2086 až 2200 metrů nad mořem a patří mezi nejvýše položené vesnice v Evropě, spolu s Trepalle v Itálii a Juf ve Švýcarsku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%A1guli, vlastní upracování, 2022

Obrázek č. 21: Centrum nádherného Kuitasi, třetího největšího města v Gruzii a díky parlamentu i centra moci zákonodárné v Gruziii

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Kutaisi, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 22: Kazbegi - malá vesnice u severní hranice s Ruskem známá též pod názvem Stepantsminda. Leží přímo pod horou Kazbeg (5.047 m). Na kopci za vesnicí se nachází též jedna z nejnavštěvovanějších památek, kostel Nejsvětější Trojice Sameba. Cminda Sameba nebo rovněž Kostel Nejsvětější Trojice v Gergeti je komplex gruzínsko-pravoslavných kostelů poblíž městečka Stepancminda. Název Gergeti vznikl ze zaniklé vesnice Gergeti, nacházející se při pravém břehu řeky Těreg naproti městečku Stepancminda. Klášter do současnosti nese jméno vesnice, přestože ta již dávno zanikla. Kostel vznikl ve 14. století jako jediný s kopulí s křížem v provincii Chevi. Klášter se díky své izolované poloze na vrcholu vysoké hory obklopené divokou přírodou stal symbolem Gruzie.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Stepantsminda, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 23: Tsinandali je vesnice ve vinařském regionu Kakheti, která se nachází v okrese Telavi, 79 km východně od Tbilisi. Je známý palácem a historickým vinařským sídlem, které kdysi patřilo šlechtickému básníkovi 19. století Alexandru Chavchavadzemu (1786–1846).

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Tsinandali, vlastní zpracování, 2022

Závěr:

Předmětem červnové aktuality bylo pojednání o Gruzii, tj. o zemi, která je, jak jsme se přesvědčili výše, velmi bohatá na kulturní a přírodní památky. Navíc jde taktéž o stát, jenž je velmi nakloněn rozvoji turistického ruchu, nicméně jedná se také o zemi, která je díky sousedství „velkého“ Ruska a separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie politicky, hospodářsky a v neposlední řadě i v procesu demokratizace velmi silně destabilizovaná. Pro Gruzii platí bohužel ta samá interní a externí politická „písnička“ (situace), jako je tomu v případě Moldavska s Podněstřím či Ukrajiny s Krymem a Donbasem. Vedle toho jsme se i na příkladu Gruzie ujistili, a to stejně jako v případě Litvy, Lotyšska, Estonska, Ukrajiny či Moldavska, že tyto výše vyjmenované státy, nemají de facto nic společného až na výjimky, které potvrzují pravidlo, s Ruskem či Sovětským svazem, co se týká především historie, demokratické obrody společnosti nebo kultury.

Rusko zatím jako jediné uznalo nezávislost Jižní Osetie a rovněž další odštěpenecké gruzínské oblasti Abcházie po válce s Gruzií v roce 2008. Moskva regionům poskytla rozsáhlou finanční podporu, nabídla obyvatelstvu ruské občanství a umístila tam několik tisíc ruských vojáků. Stejně jako v ruskojazyčné oblasti Donbasu na východě Ukrajiny využila Moskva uznání odtržených regionů a udělování občanství k udržení ozbrojené přítomnosti v částech bývalého Sovětského svazu, které považuje za součást své přirozené sféry vlivu. Na Ukrajině dlouhodobá podpora ozbrojených separatistů v Doněcku a Luhansku poskytla Rusku základ pro únorové zahájení rozsáhlé vojenské invaze, jejímž jedním z proklamovaných cílů je „osvobodit“ celý Donbas.

Přejme proto Gruzii hodně štěstí! Zároveň je nutné se zmínit o skutečnosti, že jsme dnešním článkem povídání o této nádherně zemi, která je pomyslným ostrůvkem demokracie na Kavkaze, rozhodně nevyčerpali, a to ať už se jedná o gruzínskou kuchyni, která je spojena s velkou pohostinností obyčejných lidí, resp. zejména o gruzínštinu, jež je nejdůležitější z jihokavkazských jazyků.

Prameny:

Dubnové číslo časopisu Země světa (rok 2022) o Gruzii,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Abch%C3%A1zie,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Gruzie,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ad%C5%BE%C3%A1rie,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_sv._Davida_z_Gared%C5%Bei,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Vardzia,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mccheta,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Samegrelo_%E2%80%93_Horn%C3%AD_Svanetie,

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Osetie-Alanie,

https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%A1guli,

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0chara

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3462791-jizni-osetie-se-chce-pripojit-k-rusku-gruzinsky-region-chysta-referendum,

https://dvojka.rozhlas.cz/gruzinci-jsou-tak-pohostinni-ze-si-od-nich-obcas-musite-odpocinout-vitaji-vas-7465703,

https://en.wikipedia.org/wiki/Abanotubani,

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tskhinvali,

https://en.wikipedia.org/wiki/Batumi,

https://en.wikipedia.org/wiki/Gagra,

https://en.wikipedia.org/wiki/Kutaisi,

https://en.wikipedia.org/wiki/Mestia,

https://en.wikipedia.org/wiki/Signagi,

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Ossetia,

https://en.wikipedia.org/wiki/Stepantsminda,

https://en.wikipedia.org/wiki/Tbilisi,

https://en.wikipedia.org/wiki/Tskhinvali,

https://en.wikipedia.org/wiki/Vake,_Tbilisi,

https://en.wikivoyage.org/wiki/Sighnaghi,

https://loudavymkrokem.cz/kutaisi-gruzie/,

https://travel.sygic.com/cs/poi/kostel-nejsvetejsi-trojice-poi:5656079,

https://www.aktualne.cz/wiki/geografie/staty-a-mesta/tbilisi/r~7582f234df6111e494a20025900fea04/,

https://www.aktualne.cz/wiki/zahranici/gruzie/r~i:wiki:2205/,

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/referendum-o-pripojeni-jizni-osetie-k-rusku-se-ma-konat-17-cervence/2205918,

https://www.cestovatele.info/stitky/cinandali/,

https://www.cestujlevne.com/pruvodce/gruzie/kazbegi,

https://www.czechsouls.com/mestia-2/,

https://www.gruzie.com/,

https://www.hedvabnastezka.cz/klasterni-komplex-david-garedza-tanky-mezi-mnichy/,

https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/informace-o-destinacich-a-fotogalerie/gruzie,

https://www.lonelyplanet.com/georgia/kakheti/sighnaghi,

https://www.mundo.cz/foto/slechticky-zamek-cinandali-s-dlouhodobou-tradici-vyroby-vina,

https://www.mundo.cz/gruzie/david-garedza,

https://www.mundo.cz/gruzie/geografie,

https://www.mundo.cz/gruzie/obyvatelstvo,

https://www.mundo.cz/gruzie/tsinandali,

https://www.mundo.cz/zajezd/gruzie-armenie?gclid=EAIaIQobChMI7K3wgYuE-AIVf5L9Bx03vw6BEAEYASAAEgL7M_D_BwE,

https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/gruzie/cestovani/other.html,

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/separatisticka-jizni-osetie-se-chce-pripojit-k-rusku-40392260,

https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme-asie/103912/traskavy-kavkaz-jizni-osetie-bile-misto-na-mape.html,

https://zpravy.aktualne.cz/devet-let-po-valce-se-jizni-osetie-a-abchazie-stale-vice-sbl/r~0e0741567ddd11e7b4dc0025900fea04/.

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!