Guten Tag in Sachsen!

zveřejněno 03. 02. 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, v dnešní aktualitě zavítáme do sousedního Saska, které hraničí  s Českou republikou, konkrétně s Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem. Při cestě do blízkého Saska bude autor vycházet ze svých vzpomínek návštěvy Drážďan, Žitavy, Görlitze (Zhořelce), Budyšína nebo vůbec nejmenšího německého pohoří Zittauer Gebirge  (Lužických hor), resp. Oybinu. Podíváme se ale i do saské části Krušných hor, stejně jako do německé částí Českosaského Švýcarska. Navštívíme však i Míšeň, Pirnu, Zámek Moritzburg, kde se natáčely legendární Tři oříšky pro Popelku nebo pevnost Königstein. Nemůžeme ale zapomenout na obchodní a veletržní centrum Saska, tj. Lipsko. Byli to také částečně Sasové, občané bývalé NDR, kteří utíkali na podzim roku 1989 přes tehdejší velvyslanectví NSR v Praze do Západního Německa.

Kousek od hranic s Německem totiž leží řada míst a měst, s nimiž nás pojí společná historie. Sasko nejsou jen Drážďany, slavný míšeňský filigránský porcelán či vysoce kvalitní víno, ale i malebná městečka, pevnosti a hrady na břehu Labe. Ať už se vydáte do Saska za nákupy, či zábavou, mějte oči otevřené, všude na vás totiž číhá příjemné překvapení.

Sasko je jednou z 16 německých spolkových zemí. Sousedí s Bavorskem, Durynskem, Saskem-Anhaltskem a Braniborskem a také s Polskem a Českou republikou. Sasko patří s 18.400 kilometry čtverečními k menším německým spolkovým zemím. Největší města ze 169 v regionu jsou Lipsko (580.000 obyvatel), hlavní město regionu Drážďany (550.000) a Chemnitz (Saská Kamenice 245.000).

Všechna větší města jsou dobře propojena německou dálniční a železniční sítí. Lipsko a Drážďany mají také mezinárodní letiště. V současné době je již nepředstavitelné, že trojúhelník Drážďany, Lipsko a Chemnitz (Saská Kamenice) byl před druhou světovou válkou průmyslovým srdcem Německa. Od roku 2000 saské hospodářství, podle Saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy, stouplo o 30, 3 procenta (stav k březnu 2022) a vykázalo tak druhý nejsilnější růst mezi všemi spolkovými zeměmi tzv. Flächenländern, tj. všemi spolkovými zeměmi vyjma Berlína, Brém a Hamburku.

Obrázek č. 1: Umístění Saska na mapě SRN

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 2: Znak Saska

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 3: Vlajka Saska

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 4: Územní členění Saska, resp. jeho okresy

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko, vlastní zpracování, 2023

Sever Saska je rovinatý, střední část je kopcovitá a na jihu se region stává hornatým. Nejvyšším bodem je Fichtelberg (1.215 metrů nad metrů) v Krušných horách a město Oberwiesenthal na jeho úpatí je nejvýše položeným městem v Německu. Největší řekou Saska je Labe, která do regionu přitéká z České republiky v Národním parku Saské Švýcarsko. Jak dnešní hlavní město Drážďany, tak bývalá hlavní města Míšeň a Trhová (Torgau), leží na Labi. Nisa tvoří hranici s Polskem od konce druhé světové války. Na severovýchodě a severozápadě vznikly v bývalých velkých oblastech povrchové těžby jezerní krajiny.

Drážďany, hlavní město Saska, jsou proslulé svými vánočními trhy, kam míří desítky autobusů s českými návštěvníky. Kouzlo zimních Drážďan, sem tam zasypaných sněhem, poznávejte s punčem v ruce a procházejte se mezi stánky s řemeslnými výrobky. Odskočte si od vánočního shonu do klidu uměleckých galerií a muzeí. V obrazárně Alte Meister (staří mistři) spatříte Raffaelovu Sixtinskou Madonu, muzeum porcelánu Zwinger je největší svého druhu na světě, v klenotnici Grünes Gowölbe se lesknou drahokamy všech barev a v drážďanské jízdárně uvidíte drezuru koní i starobylé postroje či rodokmeny slavných jedinců. Přímo v Drážďanech vás okouzlí interiéry zámků Klippenstein, Pillnitz, Wackerbarth a Moritzburg.

Obrázek č. 5: Nezvyklé panorama Drážďan

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1%C5%BE%C4%8Fany, 2023, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 6: Semperova opera v Drážďanech v noci

Zdroj: https://www.viennaclassic.com/en/international/dresden/semper-oper-dresden-66172.html, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 7: Slavná Frauenkirche, evangelicko-luterský kostel, který byl za 2. světové války zničen britským náletem, po rekonstrukci. Na jeho opravu symbolicky přispělo i Coventry, to jest město vybombardované náletem Luftwaffe. Více informací o této sakrální stavbě se můžete dočíst na: https://www.frauenkirche-dresden.de/.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_(Dr%C3%A1%C5%BE%C4%8Fany), vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 8: Ruiny Frauenkirche před opravou v roce 1985

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_(Dr%C3%A1%C5%BE%C4%8Fany), vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 9: Zwinger je komplex barokních budov se zahradou ve Starém městě saských Drážďan. Jde o jedno z nejvýznamnějších stavebních děl z období baroka v Německu. Vedle kostela Frauenkirche je Zwinger nejznámější památkou ve městě. Původně se mělo jednat o nádvoří velkolepého zámku, který ale nebyl nikdy postaven. Zwinger leží v místech, kde se původně nacházelo městské opevnění. Prostoru mezi vnější a vnitřní městskou hradbou se říkalo Zwinger, od čehož byl odvozen název této stavby. V roce1945 byl areál při bombardování Drážďan těžce poničen. Po válce byl však postupně zrekonstruován. V budově Semperovy galerie na Divadelním náměstí (Theaterplatz) je umístěna Galerie starých mistrů Galerie starých mistrů, sbírka obrazů z 15.–18. století, v rohových pavilonech je sbírka porcelánu a Matematicko-fyzikální salon.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zwinger, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 10: Nejstarší německá lanovka z roku 1924 (která samozřejmě prošla renovacemi) se nenachází v Bavorských Alpách, nýbrž právě v krušnohorském Oberwiesenthalu!

Zdroj: https://www.skiresort.de/skigebiet/fichtelberg-oberwiesenthal/, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 11: Stará a nová radnice v Chemnitzu, resp. Saské Kamenici (dříve také Karl-Marx-Stadt), ve třetím největším saském městě – Chemnitz je největším městem v metropolitní oblasti Chmenitz-Zwickau, a je jedno z nejvýznamnějších oblastí v bývalé NDR (nových spolkových zemích) z hlediska národního hospodářství. Od roku 2000 vykazuje město velmi vysoký růst hrubého domácího produktu, a patří tak v Německu mezi deset ekonomicky nejrychlejších měst. Základními zdroji příjmů města jsou služby a průmyslová výroba, jako je metalurgie a strojírenství. Nedaleko Saské Kamenice se nachází motocyklový okruh Sachsenring, na kterém je pořádána každoročně velká cena mistrovství světa motocyklů MotoGP.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sask%C3%A1_Kamenice, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 12:  Panorama Budyšína - Budyšín je politickým a duchovním centrem Lužických Srbů. Zde se nachází nejdůležitější kulturní a politická zařízení nejmenšího slovanského národa, zde jsou školy a školky, ve kterých je možné, naučit se a mluvit srbsky. Před více než 1000 lety osídlily slovanské kmeny velké části středního a severního Německa. Zakladatelským rokem Budissina neboli Budyšína je považován rok 1002, kdy byl poprvé zmíněno hlavní sídlo slovanských Milčanů. Již tisíc let zde tedy žijí Srbové a Němci společně. Dnes žije v Lužici ještě asi 60.000 Srbů, kteří nemají jinou mateřskou zemi mimo Německo. Přibližně pět až deset procent obyvatel Budyšína jsou dnes srbské národnosti. Město se hlásí ke své německo-srbské kultuře a historii a ukazuje to především dvojjazyčným označením ulic a náměstí stejně jako veřejných budov. V hlavních stanovách města Budyšína uznává toto společné bytí Srbů a Němců jako obohacení. Městské rada proto odsouhlasila ustanovení na podporu srbštiny a srbské kultury a vytvořila pracovní skupinu pro srbské záležitosti. Srbský jazyk patří do skupiny západoslovanských jazyků. Přitom má hornosrbština mluvená okolo Budyšína silnější podobu s češtinou, dolnosrbština mluvená okolo Chotěbuzy (Cottbus) se spíše podobá polštině.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Budy%C5%A1%C3%Adn, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 13: Srbské dívky v kroji – velikonočním tradicím a zvykům Lužických Srbů se budeme věnovat v dubnové aktualitě.

Zdroj: https://www.bautzen.de/cs/lide-radnice-politika/mestsky-portret/srbove, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 14: Stará radnice v Lipsku, v největším městě v Sasku, ve kterém se nachází budova německého Nejvyššího správního soudu (Bundesverwaltungsgericht).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipsko, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 15: Kostel Sv. Tomáše (Thomaskirche), ve kterém působil Johann Sebastian Bach.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipsko, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 16: Obchodní pasáž na vlakovém nádraží v Lipsku, které je největším v SRN, neboť Lipsko kdysi v historii (před 2. světovou válkou) leželo uprostřed Německa.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leipzig_Hauptbahnhof, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 17: Pohled z vyhlídky Juchhöh na podzimní Míšeň, Míšeň je nejsevernější město v Evropě, kde se pěstuje vinná réva.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C5%A1e%C5%88, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 18: Pohled na zámek Sonnenstein z věže Kostela Panny Marie v Pirně

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pirna, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 19: Centrum lázeňského městečka Bad Schandau

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bad_Schandau, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 20: Tramvaj v Křinickém údolí, která vede k vodopádu.

Zdroj: https://www.ovps.de/Verkehrsmittel/Kirnitzschtalbahn/443/, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 21: Ikonická vyhlídka Bastei

Zdroj: https://www.saechsische-schweiz.de/region/highlights/bastei, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 22: Náměstí v Žitavě

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%Bditava, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 23: Evangelický kostel sv. Petra a Pavla v Görlitzu (Zhořelci), tj. ve městě rozděleném Lužickou Nisou na německou a polskou část (foceno z polské části)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rlitz, vlastní zpracování, 2023

 Obrázek č. 24: Kurort Oybin (Lázně Ojvín)

Zdroj: https://zittauer-gebirge.com/de/oybin-und-lueckendorf#/prospekte, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 25: Pevnost Königtein, jedna z největších horských pevností v Evropě

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pevnost_K%C3%B6nigstein, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 26: Zámek Wackerbarth uprostřed vinic

Zdroj: https://www.schloss-moritzburg.de/cs/hlavni-stranka/, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 27: Zámek Moritzburg

Zdroj: https://www.schloss-moritzburg.de/cs/zamek-moritzburg/historie/, vlastní zpracování, 2023

Závěr

Vážení klienti, milí čtenáři, v dnešním článku jsme navštívili osvětově sousední Sasko. Přesvědčili jsme se výše, že se jedná o krásnou část Evropy, která byla stejně jako Česká republika za tzv. železnou oponou a tak můžeme porovnávat. Sasko učinilo velký pokrok především v ochraně životního prostředí, turistickém ruchu, službách, dopravě a v moderních technologiích. Co se týká cestování, tak většina průvodců či webových stránek je i v českém jazyce. A tak by vlastně název dnešní aktuality měl znít Hallo a ahoj v Krušných a Lužických horách, v českosaském Švýcarsku a v Horní Lužici! Do Saska se vrátíme v naší dubnové a prosincové aktualitě.

 

Prameny:

Presse und Informationsamt der Bundesregierung. TATSACHEN ÜBER DEUTSCHLAND. 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt nad Mohanem : Societäts-Verlag, 1999, 514 s.;

https://burgundkloster-oybin.com/cs/uvodni-stranka/;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bad_Schandau;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_(Dr%C3%A1%C5%BE%C4%8Fany);

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1%C5%BE%C4%8Fany;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1%C5%BE%C4%8Fany;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Leipzig_Hauptbahnhof;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipsko;

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C5%A1e%C5%88;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oybin;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pirna;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasko;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sask%C3%A1_Kamenice;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Torgau;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zwinger;

https://www.bautzen.de/cs/lide-radnice-politika/mestsky-portret/srbove;

https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47066/der-beitrag-der-buerger-auf-dem-weg-zur-einheit/;

https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/cile/bastei;

https://www.denik.cz/cestovani/sasko-nejsou-jen-drazdany-poznejte-slavnou-historii-malebnych-nemeckych-mest-20180815.html;

https://www.dresden.de/cz/turismus/turismus.php;

https://www.dresden.de/cz/turismus/dresden-information-oficialni-turisticka-kancelar.php

https://www.festung-koenigstein.de/cs/vitejte.html;

https://www.frauenkirche-dresden.de/;

https://www.invia.cz/nemecko/sasko/;

https://www.leipziger-messe.de/;

https://www.newstream.cz/enjoy/desitky-tisic-eur-za-talir-investice-do-misne-mohou-pomoci-s-inflaci;

https://www.parnizaziteksasko.cz/cz/upper-lusatia/144/Obec_Oybin_Lzn_Oybin__Lzn_Lueckendorf_.html;

https://www.sachsen.de/cs/index.html;

https://www.sachsen-erkunden.de/kurort-oybin/;

https://www.sasko-dovolena.cz/o-sasku/sasko-v-kostce;

https://www.schloss-moritzburg.de/cs/hlavni-stranka/;

https://www.schloss-moritzburg.de/cs/zamek-moritzburg/historie/;

https://www.skiresort.de/skigebiet/fichtelberg-oberwiesenthal/;

https://www.viennaclassic.com/en/international/dresden/semper-oper-dresden-66172.html?gclid=CjwKCAiA2rOeBhAsEiwA2Pl7QyPQFPy4r2ano_dHUDDT_Dm4vs0umSh8UOiZeWeg27TV0Tu075wEHxoCjSYQAvD_BwE&m=1&y=2023&p=1;

https://www.wirtschaft.sachsen.de/index.html;

https://zittauer-gebirge.com/de/oybin-und-lueckendorf#/prospekte;

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!