Maďarsko vybízí k trávení letní dovolené

zveřejněno 14. 08. 2020

Vážení čtenáři, v našem dnešním pojednání se opět budeme věnovat Maďarsku, a to zejména z pohledu cestovního ruchu. Vždyť je doba prázdnin a letních dovolených, a Maďarsko díky nesčetným památkám v historických městech, Budapešti, Dunaji nebo např. Balatonu, početným lázním, vínu a gastronomii a taktéž díky relativně vyspěle dopravní infrastruktuře, dokáže uspokojit i náročné turisty. Literárně také navážeme na naši poslední aktualitu o Panevropském pikniku.

Maďarsko hraničí s Rakouskem a Slovinskem na západě, s Chorvatskem a Srbskem na jihu, s Rumunskem a Ukrajinou na východě a se Slovenskem na severu.

Současné Maďarsko tvoří pouze část historického Uherska. Přes dvě třetiny území Uherského království bylo totiž po první světové válce v důsledku Trianonské mírové smlouvy i s převážně maďarsky hovořícím obyvatelstvem připojeno k sousedním státům, většinou nově vzniklým. Maďaři konkrétně ztratili Slovensko, Banát (na úkor Rumunska), Sedmihradsko (na úkor Rumunska), Burgenland (na úkor Rakouska), malou část Dolního Rakouska (na úkor Rakouska), malé části Spíše a Oravy (na úkor Polska), Podkarpatskou Rus (na úkor nejdříve Československa, posléze Sovětského svazu a Ukrajiny), Banát a Bačku ve Vojvodině (na úkor Jugoslávie, následně Srbska), Baranju, Mezimuří (na úkor Jugoslávije, posléze Chorvatska) a Zámuří (na úkor Jugoslávije, posléze Slovinska).

Nutno dodat, že se Maďaři se ztrátou svých území nikdy zcela nevyrovnali. Ztráta historických území zesílená o skutečnost, že vně nových hranic zůstalo několik milionů Maďarů, spolu s tradičním maďarským pocitem izolace a výlučnosti, dodnes do určité míry negativně ovlivňuje vztahy Maďarska s některými jeho sousedy a rezonuje i v maďarské domácí politice.

Obrázek č. 1: Území Zalitavska (Uher) v rámci Rakouska-Uherska

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersko, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 2: Současná podoba Maďarska se župami

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Hlavním městem Maďarska je samozřejmě Budapešť, která je hospodářským, dopravním a kulturním centrem země. Současné velkoměsto vzniklo roku 1873 sloučením tří do té doby samostatných částí (Budína, Starého Budína a Pešti). Toto krásné město se rozkládá na obou březích řeky Dunaje. Na ploše o rozloze 525 km2 žije přibližně 1, 75 milionu obyvatel, v městské aglomeraci pak 2, 45 milionu osob.

Obrázek č. 3: Budapešť, jedno z nejkrásnějších měst na světě

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 4: Budova parlamentu v Budapešti, kde jsou uloženy maďarské (uherské) korunovační klenoty včetně tzv. Svatoštěpánské koruny.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/budapestsky-parlament/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 5: Széchenyiho řetězový most, který jako první spojil oba břehy Dunaje, tj. Budín s Peští. Byl postaven v letech 1839-1849.

Zdroj: http://budapest.poznej.com/pamatky/retezovy-most-symbol-budapesti/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 6: Pro nejen Budapešť, nýbrž i celé Maďarsko jsou typické lázně, na snímku jsou ty nejznámější v Budapešti, tj. Lázně Szechényi (Széchenyi fürdő).

Zdroj na: http://pruvodcebudapesti.cz/lazne/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 7: Rybářská bašta

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryb%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_ba%C5%A1ta, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 8: Nedaleko Budapešti se nachází ikonický okruh Hungaroring, na kterém se pořádají už od roku 1986 závody Formule 1.

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 9: Benediktský klášter na poloostrově Tihany u Balatonu, Balaton si drží prvenství mezi středoevropskými jezery, co se velikosti týče. Řečí čísel je Blatenské jezero 77 km dlouhé, až 14 km široké a až 11 m hluboké. Vodní plocha zabírá rozlohu zhruba 600 km².

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/balaton/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 10: Kozí kostel v Šoproni, barokní perle Maďarska, která leží nedaleko rakouských hranic.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/sopron/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 11: Vinohrady v oblasti Tokaje, Tokajská vinařská oblast neboli Tokaj-Hegyalja se rozpíná na ploše 12 tisíc hektarů, z toho 90 % leží na území dnešního Maďarska, zbylých 10 % připadá Slovensku.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/tokajska-vinarska-oblast/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 12: Pevnost Visegrad, která se tyčí nad Dunajem, a jež dala jméno pro seskupení států V4, kam patří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/visegrad/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 13: Pécs, Pětikostelí, „Brána do Chorvatska“, jedno z nejkrásnějších měst v Maďarsku - V průběhu historie bývalo keltské, římské, uherské i turecké, což je na vzhledu historického jádra i na kulturní a umělecké tradici znát.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 14: Velký reformovaný kostel v Debrecínu

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/velky-reformovany-kostel-v-debrecine/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č.15: Székesfehérvár (Stoličný Bělehrad), jedno z bývalých uherských hlavních (královských) měst, centrum středního Maďarska, které leží mezi Budapeští a Balatonem.

Zdroj: www.google.com, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 16: Szechenyiho náměstí s jezuitským kostelem v Györu, který není pouze průmyslovým městem, ale jednou z barokních perel Maďarska se světoznámými lázněmi.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/gyor/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 17: Minoritní kostel v Egeru, který je dílem pražského stavitele Dientzenhofera.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/eger/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 18: Bazilika v Esztergomu (Ostřihomi)

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/ostrihom/, vlastní zpracování, 2020

Obrázek č. 19: Jedná se o velmi symbolické foto, na kterém je skrze most Márie Válérie ze slovenského Štúrova vidět Ostřihomská bazilika. Trvalo totiž 57 let (do října 2001), než bylo po druhé světové válce mezi slovenským Štúrovem a maďarskou Ostřihomí obnoveno silniční spojení přes Dunaj.

Zdroj: https://www.radynacestu.cz/magazin/most-marie-valerie/, vlastní zpracování, 2020

Závěr: Co lze říci na úplný závěr. Především samozřejmě skutečnost, že náš článek byl pouze malou „Ochutnávkou“ toho, jaké přírodní a kulturní atraktivity Maďarsko nabízí. Je toho skutečně požehnaně a Maďarsko a Maďaři se svým zvláštním ugrofinským jazykem, který se podobá estonštině a finštině, si Vaše malé letní zastavení např. při cestě do Chorvatska určitě zaslouží!

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!