Makedonština způsobuje kontroverze

zveřejněno 01. 03. 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, makedonsky hovoří kolem 2 milionů lidí, přičemž přímo v Makedonii jde o 1, 5 mil. občanů. Další makedonské komunity žijí v okolních státech. Makedonština je jihoslovanský jazyk zapisovaný upravenou cyrilicí. Tato cyrilice se v některých detailech drobně liší od cyrilice srbské a bulharské. Typickým rysem makedonské cyrilice je písmeno ќ, jež označuje zvuk podobný dlouhému c. V srbské cyrilici se toto písmeno píše ђ a do latinky bývá přepisováno jako ć. Aby to nebylo jednoduché, bulharština toto písmeno vůbec nezná a přepisuje jej pomocí znaku ч, který se čte jako naše č.

Nejblíže má k bulharštině a dle mínění některých bulharských a řeckých lingvistů je makedonština pouze nářečím bulharštiny. Za otce myšlenky, že Makedonci jsou samostatný národ nezávislý na Bulharech a že makedonština je svébytný jazyk, je považován spisovatel Ďordi Pulevski. Otázka nejen jazykového sebeurčení Makedonců je přitom velmi kontroverzní politické téma. Spory ohledně státní autonomie, názvu, jazyka Makedonii doprovázejí po celou dobu její existence.

Poloha Severní Makedonie mezi okolními státy

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Makedonie

Pro rozlišení od antické (helénské) makedonštiny je především řeckými autory označována slavomakedonština. Řecko považuje jméno tohoto jazyka za neoprávněně užívané, protože jedinou pravou makedonštinu je podle nich řecký dialekt, kterým hovořil starověký vládce Alexandr Veliký, třebaže „řeckost“ tohoto jazyka nebyla přesvědčivě prokázána. Podle nich přišli Slované na toto území až dávno po pádu Makedonské říše, a je tudíž historicky nesprávné říkat slovanskému jazyku makedonština. Nicméně zbytek světa včetně mezinárodních tiskových agentur a lingvistů název „makedonština“ uznává a užívá. Bilaterální vztahy Řecka a Severní Makedonie jsou tímto tématem dlouhodobě velice poznamenané.

Makedonština je jedním ze skupiny jazyků, které označujeme jako Balkánský jazykový svaz (sem patří bulharština, albánština, rumunština, částečně novořečtina). Tyto jazyky sdílejí některé typologické paralely, např.: postponovaný určitý člen, absence infinitivu, některá opisná vyjádření různých gramatických kategorií nebo třeba vokativ.

 

Prameny:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Makedon%C5%A1tina;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Makedonie;

https://www.jazykovy-koutek.cz/wp-content/MAKEDON%C5%A0TINA.pdf

https://www.mundo.cz/makedonie/jazyk;

https://www.navychod.org/makedonstina/.

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!