Používání Černohorštiny je v Černé Hoře přetrvávající problém

zveřejněno 02. 07. 2024

Vážení čtenáři, milí klienti, Černohorština je normativní varieta srbochorvatštiny užívaná zejména Černohorci a je oficiálním jazykem Černé Hory. Černohorština vychází z nejrozšířenějšího dialektu srbochorvatštiny, to jest stokavštiny, konkrétně z východohercegovinského dialektu, který je též základem standardní chorvatštiny, srbštiny a bosenštiny.

Jazyk Černé Hory se historicky a tradičně nazýval buď srbský nebo černohorský. Však idea standardizovaného černohorského standardního jazyka odděleného od srbštiny se objevila v 90. letech během rozpadu Jugoslávie  skrze zastánce nezávislosti Černé Hory na federaci Srbska a Černé Hory. Po ratifikaci nové ústavy dne 22.10.2007 se černohorština stala oficiálním jazykem Černé Hory. Ovšem při sčítání obyvatelstva v Černé Hoře v roce 2011 42 procent černohorského obyvatelstva deklarovalo jako svůj mateřský jazyk srbštinu, zatímco černohorštinu pouze 37 pct. Velký počet občanů Černé Hory se ani nepovažuje za Černohorce, ale za Srby. Ve sčítání lidu se k srbské národnosti přihlásilo 28, 7 pct, zatímco k černohorské 45%.

 

Jazyková struktura Černé Hory

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernohor%C5%A1tina, vlastní zpracování, 2024

Srbština byla oficiálně používaným jazykem v komunistické Černé Hoře, dokud nebyla v roce 1950 přijata novosadská dohoda a srbochorvatština byla zavedena do ústavy Socialistické republiky Černá Hora v roce 1974. Od roku 2004 se objevují organizace propagující černohorštinu jako samostatný jazyk, když Demokratická strana socialistů Černé Hory zavedla používání tohoto termínu. Nová ústava přijatá 19. října 2007 považovala černohorský jazyk za úřední jazyk Černé Hory. Web CK Mundo nicméně v této rovině uvádí (cit.):  „Úředním jazykem je srbština, nebo lépe řečeno její nářečí, které ale místní hrdě označují za “crnogorski” jazyk.“ Ano, většina občanů sice používá srbštinu, avšak Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) uznala černohorštinu jako samostatný jazyk, takže již není považována za pouhý dialekt srbštiny. ISO černohorskému jazyku přidělila mezinárodní kód CRN. Psaný černohorský jazyk je v latince i cyrilici. 

 

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernohor%C5%A1tina;

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%Bdchodohercegovinsk%C3%BD_dialekt;

https://www.mundo.cz/cerna-hora/jazyk;

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cernohorstina-uz-neni-pouhym-dialektem-srbstiny-byla-mezinar/r~dabdebcadf6511e7afac0cc47ab5f122/.

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!