V květnu slavíme 100 let od otevření Italského kulturního institutu v Praze, kousku Itálie v srdci Prahy

zveřejněno 01. 05. 2023

Vážení čtenáři, milí klienti, Italský kulturní institut v Praze (Instituto italiliano di cultura a praga) je jeden z oficiálních kulturních institutů Itálie s působností v České republice, který byl založen v roce 1922 a sídlí ve Vlašském špitále, historickém objektu ze 16. století ve Šporkově ulici č. 335/14 na Malé Straně v Praze 1. Ředitelkou instituce je paní Alberta Laiová. Italský kulturní institut ve spolupráci s Italským velvyslanectvím v Praze podporuje kulturní vztahy a výměny mezi Itálií a Českou republikou a šíří italskou kulturu a italský jazyk na českém území.

Obrázek č. 1: Sídlo Italského kulturního institutu v Praze I

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%BD_kulturn%C3%AD_institut_v_Praze, vlastní zpracování, 2023

Obrázek č. 2: Sídlo Italského kulturního institutu v Praze II

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%BD_kulturn%C3%AD_institut_v_Praze, vlastní zpracování, 2023

Italský kulturní institut v Praze, oficiální orgán italské vlády, spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce a je součástí světové sítě 83 Italských kulturních institutů. Institut má institucionální poslání propagovat a šířit italský jazyk a kulturu v České republice. Institut byl založen v roce 1922 a oficiálně otevřen o rok později. V průběhu let se stal významným centrem kulturních aktivit: byla zahájena výuka italského jazyka, vznikl výstavní prostor, konaly se přednášky, sympozia, semináře, výstavy, filmové projekce, koncerty a divadelní představení.

Současné sídlo Institutu představuje rozlehlý komplex pocházející z konce 16. století, který zahrnuje ambit a barokní kapli s freskovou výzdobou klenby. Budova, která patřila Italské kongregaci, sloužila zpočátku jako špitál, později jako sirotčinec a nakonec v roce 1942, kdy byla předána italskému státu, hostila tzv. Italský dům (Casa d’Italia), který byl poté přeměněn na Italský kulturní institut.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze podporuje Institut kulturní vztahy a výměny mezi Itálií a Českou republikou v souladu se všeobecnými směrnicemi, které byly ustaveny v Dohodě mezi vládou Italské republiky a vládou České republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky, podepsané v roce 2011 a realizované prostřednictvím Prováděcích programů s platností na čtyřleté období, z nichž zatím poslední byl podepsán v roce 2016.

Italský kulturní institut provozuje výuku italského jazyka ve spolupráci s Cizineckou univerzitou v Sieně s možností získání mezinárodně uznávaného certifikátu CILS. Nachází se zde rovněž knihovna čítající na 18 000 svazků. Italský kulturní institut také poskytuje prostory pro výstavy, stejně tak je místem setkávání a událostí, jako jsou konference, sympozia, semináře, výstavy, projekce, koncerty, různá představení apod. Vedle toho  nabízí široký program z mnoha oblastí vědy a kultury (archeologie, architektura, historie, design, móda, hudba, literatura, umění, fotografie, kulinářské obory, kinematografie, divadlo, tanec, jazykověda, přírodní vědy, kulturní turismus atd.)

Prameny:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Italsk%C3%BD_kulturn%C3%AD_institut_v_Praze;

https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/cs/;

https://parlo-italiano.cz/cs/italsky-kulturni-institut/;

https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3162/italsky-kulturni-institut?back=1;

 

Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!