V září si připomínáme 17 let od založení španělského institutu v Praze

zveřejněno 01. 09. 2022

Vážení čtenáři, milí klienti, dnešní pojednání budeme věnovat Instituto Cervantes v Praze, který byl slavnostně otevřen právě v září 2005 za přítomnosti tehdejšího španělského prince a princezny, to jest současného španělského Krále Filipa VI. a Královny Letizie. Instituto Cervantes byl zřízen Španělským státem v roce 1991 s cílem šířit, vyučovat a propagovat kulturu Španělska a španělsky mluvících zemí. Ve Španělsku má dvě sídla, hlavní sídlo se nachází v Madridu, další pak v Alcalá de Henares.  Mezi další činnosti této instituce patří: Pořádání zkoušek s cílem získání diplomu ze španělštiny DELE, jakož i vydávání oficiálních certifikátů a diplomů pro účastníky jazykových kurzů, pořádání kurzů španělského jazyka, pořádání školení pro učitele španělštiny, podpora aktivit hispanistů, pořádání kulturních aktivit ve spolupráci s jinými organizacemi.

Obrázek č. 1: Španělská královská rodina – zleva Král Filip VI., Leonor, Kněžna či Princezna Asturská, Infantka Sofie a Královna Letizia

Zdroj: https://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 2: Miguel de Cervantes, po kterém je španělský institut pojmenován, byl raně novověký španělský spisovatel široce považovaný za jednoho z největších spisovatelů španělského jazyka. Kdo by neznal Dona Quijota?!

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 3: Mapka rozšíření španělštiny, po čínštině druhého nejpočetnějšího rodného jazyka na světě

Zdroj: https://www.wikiwand.com/cs/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 4: Logo Institutu Cervantes

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Instituto_Cervantes, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 5: Budova Institutu Cervantes v Praze Na Rybníčku

Zdroj: https://praga.cervantes.es/cz/institut_cervantes_praze.htm, vlastní zpracování, 2022

Obrázek č. 6: V institutu sídlí i knihovna Carlose Fuentese, která je nazvána po slavném mexickém spisovateli.

Zdroj: https://praga.cervantes.es/cz/spanelska_knihovna/aktivity_knihovna_spanelska.htm, vlastní zpracování, 2022

Institut Cervantes v Praze je oficiální institucí Španělského království, která má za cíl být domovem všech kultur španělského světa stejně jako všech španělských kultur v různých jazycích, snaží se je uskutečňovat a rozšiřovat po celé České republice. Společně s Velvyslanectvím Španělska je institut také platformou pro komunitu lidí, společností a institucí, které sdílí entusiasmus pro šíření rozmanitosti španělsky hovořícího světa v rámci České republiky. Vzdělávací a akademické instituce, společnosti, asociace, velvyslanectví, hispanisté, překladatele, učitelé, knihkupci a milovníci celého španělsky mluvícího světa spolupracují na tomto projektu čerpajícího z neobvyklého kulturního bohatství.

Vyjma pořádání kurzů španělštiny se tak Institut Cervantes věnuje šíření španělské a hispanoamerické kultury. Spolupracuje s mnoha institucemi, firmami a veřejnými i privátními subjekty ze Španělska i jiných zemí. Nabízí místo pro setkávání expertů z různých odvětví. Pravidelně zve různé specialisty a umělce k diskuzím a seminářům o literatuře, lingvistice, umění, filmu či historii. Ve svém kulturním programu nabízí aktivity spojené s divadlem, tancem, hudbou, literaturou, uměním, architekturou a gastronomií.

Závěr:

Vážení klienti, milí čtenáři, asi největším specifikem institutu je obrovská velkorysost. Její značný rozmach totiž obsáhne všechny latinskoamerické země a Cervantesův institut propaguje tzv. kulturu španělského jazyka, do níž patří i Latinská Amerika se všemi různorodými španělštinami, přízvuky a slovní zásobou, jež se v mnoha zemích liší. Španělský kulturní okruh přirozeně nasává nejrůznější vlivy a v současné době, společně např. s komunitou severoamerických Hispánců, představuje svébytný zdroj inspirace. Fajnšmekrům jsou pak určeny každoročně otevírané kurzy dalších jazyků Španělského království, jako je galicijština, katalánština nebo baskičtina. Takovou snahu Češi dokážou ocenit. Zejména jazykové kurzy a velkolepou knihovnu s nádhernou, prosklenou střešní terasou s výhledem na gotickou zvonici kostela svatého Štěpána a blízkou románskou rotundu svatého Longina.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_VI._%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%BD;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Letizia_%C5%A0pan%C4%9Blsk%C3%A1;

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina;

https://cs.wikipedia.org/wiki/Instituto_Cervantes;

https://cz.prague-stay.com/lifestyle/clanek/119-vzdelavaci-instituce-v-praze/219-knihovny-v-praze/1270-knihovna-carlose-fuentese-institutu-cervantes;

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fuentes;

https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes;

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_royal_family;

https://praga.cervantes.es/cz/pratele_spanelsky/pratele_spanelsky.htm;

https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/15-let-v-cesku-cervantesuv-institut-goya-vystava-vyroci/r~a8375390f42e11ea9c800cc47ab5f122/;

https://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx;

https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3358/instituto-cervantes-v-praze;

https://www.wikiwand.com/cs/%C5%A0pan%C4%9Bl%C5%A1tina.


Mgr. Petr Jezdinský

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!