Zákon o soudních tlumočnících a překladatelích byl v tzv. legisvakanci novelizován

zveřejněno 20. 04. 2020

1. Úvod: Vážení a milí klienti a čtenáři, nový zákon č. 354/ 2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ještě nenabyl ani účinnosti a už byl novelizován.

Níže analyzovaná legislativní novela má podle předkladatelů z řad poslanců řešit nedostatky nového zákona. Zákon i jeho novela budou účinné shodně od ledna příštího roku. Úpravu podmínek pro činnost soudních tlumočníků a překladatelů, jak jsou zakotveny v dosud neúčinném zákonu, včera podepsal pan prezident.

2. Meritum legislativní novely: Soudní tlumočníci a překladatelé nebudou potřebovat pojištění odpovědnosti. Odpadne jim rovněž povinnost nejméně tříleté archivace překladů. Práci budou moci úřadům odmítnout i z důvodu nedostatku odbornosti.

Vláda poslaneckou předlohu podpořila. Zákonodárcům ale doporučila zvážit, zda by v právní normě neměli povinné pojištění odpovědnosti ponechat. Kabinet argumentoval ochranou lidí, které by mohlo nesprávné tlumočení poškodit.

Autoři novely ale uvádějí, že povinné pojištění by bylo příliš nákladné pro soudní tlumočníky a překladatele, kteří tuto práci vykonávají jen občas. Tlumočnictví a překladatelství podle nich navíc nepřináší hrozbu vysoké škody v případě pochybení.

Zrušení povinného uchovávání překladů předkladatelé zdůvodňují nepřiměřenými náklady a obtížemi se zabezpečením dokumentů.

Rozšíření zákonných možností pro odmítnutí práce zadávané úřady o nedostatek odbornosti by mělo zvýšit kvalitu tlumočení a překladů.

Novela přináší i další změny, jako je snížení sankce za prohřešky či zrušení evidence odměn i ze soukromé komerční práce.

3. Závěr: Vážení čtenáři a klienti, nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích stanoví jasné a přísnější podmínky pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění a umožní vyšší odměny za odvedenou práci. Agendu tlumočníků a předkladatelů převede z krajských soudů pod ministerstvo spravedlnosti. Dosud je právní úprava těchto činností součástí znaleckého zákona, jenž bude od příštího roku také nový.

Samozřejmě, že překladatel by se měl zabývat („měl by být živ“) překlady, resp. např. studiem spisů Goetha a nikoliv sledováním („monitoringem“) legislativy. Legislativa totiž není logicky jeho denním chlebem.

Z výše uvedeného důvodu bychom vás proto v dalších článcích chtěli do budoucna spíše seznamovat s našimi službami, stejně tak ale s kulturními aktivitami např. v Goethe institutu, British Council či v Polském nebo Slovenském institutu. Vždyť kultura spojuje národy a vzdělání „boří“ předsudky. A hranice mezi našimi evropskými sousedy, které v našich srdcích ani neexistují, nebudou také donekonečna uzavřené! Jsou to také hranice pouze mezi státy, nikoliv mezi lidmi! Naše webové stránky nejsou taktéž ani právním fórem a např. i soudní výklad v České republice často bohužel vede k absurdním závěrům!

V Praze dne 4. dubna 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Česká justice a Kanceláře prezidenta republiky)

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!